Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»


25/05/2020

25 травня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) на рівні uaAА- за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг страховика, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу фінансової звітності Компанії за перший квартал 2020 року, а також особливої і регулярної інформації Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»  за перший квартал 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І квартал 2020 року (31.03.2020)

І квартал 2019 року (31.03.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

122 003

119 185

2 818

2,36%

Власний капітал, тис. грн.

53 788

56 490

-2 702

-4,78%

Валові зобов’язання, тис. грн.

68 215

62 695

5 520

8,80%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

78,85%

90,10%

-11,25 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

10 503

29 950

-19 447

-64,93%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

15,40%

47,77%

-32,37 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

36 092

29 831

6 261

20,99%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

5 636

12 830

-7 194

-56,07%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

15,62%

43,01%

-27,39 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

9 911

9 543

368

3,86%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

27,46%

31,99%

-4,53 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

2 095

-3 985

6 080

-

Рентабельність продажів, %

5,80%

-13,36%

19,16 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

547

118

429

363,56%

Рентабельність власного капіталу, %

1,02%

0,21%

0,81 п.п.

-

Джерело: дані Страхової Групи, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» з 31.03.2019 р. по 31.03.2020 р. виросли на 2,36% до 122 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період скоротився на 4,78% і склав 53,79 млн. грн., а валові зобов'язання виросли на 8,80% до 68,22 млн. грн. Різноспрямований рух власного капіталу і зобов'язань Компанії призвели до зменшення покриття власним капіталом зобов'язань страховика на 11,25 п.п. Таким чином, станом на кінець першого кварталу 2020 року даний показник становив 78,85%, що свідчило про наявність у Страховика високого запасу капіталу.

2. За період з 31.03.2019 р. по 31.03.2020 р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» зменшився на 64,93% до 10,5 млн. грн. В результаті, покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика знизилось на 32,37 п.п. і на кінець першого кварталу 2020 року склало 15,40%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 31.03.2020 р. Страховик сформував портфель інвестицій в ОВДП в розмірі 21,236 млн. грн., що позитивно впливало на забезпеченість Компанії ліквідними активами. Також слід зазначити, що за період з 31.03.2019 р. по 31.03.2020 р. року обсяг коштів Страховика в МТСБУ збільшився на 63,77%, що, разом зі зростанням обсягу інвестицій в ОВДП, призвело до зменшення обсягу коштів на банківських рахунках Страховика.

3. Обсяги бізнесу АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» в аналізованому періоді виросли. Так, за перший квартал 2020 року Страховик зібрав 36,09 млн. грн. валових премій, що на 20,99% більше ніж за аналогічний період 2019 рок. Частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 56,07% і за підсумками першого кварталу склала 15,62% в структурі валових премій Компанії. Страхові виплати та відшкодування, здійснені АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перші три місяці 2020 року, виросли порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 3,86%, а рівень виплат зменшився на 4,53 п.п. до 27,46%.

4. АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» в першому кварталі 2020 року покращила свої фінансові результати порівняно з попереднім періодом. Зокрема, перші три місяці 2020 року Страховик закінчив з прибутком від операційної діяльності в розмірі 2,1 млн. грн., в той час як за аналогічний період 2019 року він отримав операційний збиток. Чистий прибуток Компанії за перший квартал 2020 року склав 0,55 млн. грн., що в 4,64 рази більше ніж за перший квартал 2019 року.

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перший квартал 2020 року, Агентство відзначає: високу капіталізацію, зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (укр.) - 25.05.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com