Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»


21/12/2020

21 грудня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) на рівні uaAА- за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг страховика, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу фінансової звітності Компанії за дев’ять місяців 2020 року, а також особливої і регулярної інформації Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»  за дев’ять місяців 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

9 місяців 2020 року (30.09.2020)

9 місяців 2019 року (30.09.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

130 560

117 360

13 200

11,25%

Власний капітал, тис. грн.

53 771

56 389

-2 618

-4,64%

Валові зобов’язання, тис. грн.

76 789

60 971

15 818

25,94%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

70,02%

92,48%

-22,46 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

41 647

7 277

34 370

472,31%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

54,24%

11,94%

42,30 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

107 804

97 631

10 173

10,42%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

11 032

32 079

-21 047

-65,61%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

10,23%

32,86%

-22,63 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

27 217

31 073

-3 856

-12,41%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

25,25%

31,83%

-6,58 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

7 953

-68

8 021

-

Рентабельність продажів, %

7,38%

-0,07%

7,45 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

530

54

476

881,48%

Рентабельність власного капіталу, %

0,99%

0,10%

0,89 п.п.

-

Джерело: дані Страхової Групи, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.09.2019 р. по 30.09.2020 р. власний капітал АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» зменшився на 4,64% до 53,77 млн. грн., а валові зобов'язання виросли на 25,94% до 76,79 млн. грн. Відповідний рух показників призвів до скорочення рівня покриття власним капіталом зобов'язань страховика на 22,46 п.п. до 70,02%. Таким чином, не дивлячись на зменшення даного показника, станом на 30.06.2020 року АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» було добре забезпечене власним капіталом.

2. Грошові кошти на рахунках АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» станом на 30.09.2020 року склали 41,65 млн. грн., що в 5,72 разів більше ніж на 30.09.2019 року. На фоні істотних темпів приросту обсягу грошових коштів показник покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика виріс на 42,30 п.п. до 54,24%. Таким чином, станом на кінець третього півріччя 2020 року АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» мала хороший рівень забезпеченості високоліквідними активами. Також Агентство зазначає, що за період з 30.09.2019 р. по 30.09.2020 р. року обсяг коштів Страховика в МТСБУ збільшився на 37,28% до 23,98 млн. грн.

3. Обсяги бізнесу АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» в аналізованому періоді продовжили зростати. Зокрема, за дев’ять місяців 2020 року валові премії Страховика склали 107,8 млн. грн., що на 10,42% більше ніж за дев’ять місяців 2019 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 65,61%, а їх частка в структурі валових премій зменшилась на 22,63 п.п. до 10,23%. Страхові виплати та відшкодування, здійснені АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за три квартали 2020 року, склали 27,22 млн. грн., що на 12,41% менше ніж за три квартали 2019 року, а рівень виплат знизився на 6,58 п.п. до 25,25%.

4. В аналізованому періоді АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» покращило свої фінансові результати, а його діяльність була прибутковою. Зокрема, чистий прибуток Страховика за дев’ять місяців 2020 року порівняно з аналогічним  періодом 2019 року виріс в 9,8 разів до 0,53 млн. грн., а операційний прибуток склав 7,95 млн. грн., порівняно зі збитком від операційної діяльності за дев’ять місяців 2019 року.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» звітністю, станом на 30.09.2020 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за дев’ять місяців 2020 року, Агентство відмічає: високий показник покриття зобов’язань власним капіталом, хороший рівень забезпеченості високоліквідними активами, зростання валових премій та покращення фінансових результатів Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (укр.) - 21.12.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com