Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»


18/06/2019

18 червня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (код ЄДРПОУ 31113488) на рівні uaAА- за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг страховика, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу фінансової звітності Компанії за перший квартал 2019 року, а також особливої і регулярної інформації Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП»  за I квартал 2018 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

I квартал 2019 г. (31.03.2019)

I квартал 2018 г. (31.03.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

119 185

93 468

25 717

27,51%

Власний капітал, тис. грн.

56 490

49 714

6 776

13,63%

Валові зобов’язання, тис. грн.

62 695

43 754

18 941

43,29%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

90,10%

113,62%

-23,52 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

29 950

22 512

7 438

33,04%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

47,77%

51,45%

-3,68 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

29 831

24 737

5 094

20,59%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

12 830

3 124

9 706

310,69%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

43,01%

12,63%

30,38 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

9 543

6 226

3 317

53,28%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

31,99%

25,17%

6,82 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-3 985

1 061

-5 046

-

Рентабельність продажів, %

-13,36%

4,29%

-17,65 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

118

294

-176

-59,86%

Рентабельність власного капіталу, %

0,21%

0,59%

-0,38 п.п.

-

Джерело: дані Страхової Групи, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» з 31.03.2018 р. по 31.03.2019 р. збільшились на 27,51% до 119,19 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період виріс на 13,63% до 56,49 млн. грн., а валові зобов'язання збільшились на 43,29%, склавши 62,7 млн. грн. Більші темпи приросту зобов'язань порівняно з приростом власного капіталу призвели до зниження запасу капіталу в Компанії на 23,52 п.п. Однак, незважаючи на зниження, станом на 31.03.2019 р. коефіцієнт покриття власним капіталом зобов'язань страховика знаходився на високому рівні і становив 90,1%.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» в аналізованому періоді збільшився на 33,04% до 29,95 млн. грн. Оскільки темп приросту валових зобов'язань страховика був більшим, його ліквідність станом на кінець першого кварталу 2019 року порівняно з першим кварталом 2018 року знизилась на 3,68 п.п. до 47,77%.

3. Ділова активність Страховика в першому кварталі 2019 року виросла. Зокрема, за перші три місяці 2019 року Компанія зібрала 29,83 млн. грн. валових премій, що на 20,59% перевищує обсяг валових премій, зібраних за той самий період 2018 року. Страхові виплати та відшкодування, здійснені СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перший квартал 2019 року, виросли на 53,28% порівняно з аналогічним періодом 2018 року, при цьому рівень виплат збільшився на 6,82 п.п. до 31,99%.

4. В першому кварталі 2019 року СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» отримала від’ємний фінансовий результат від операційної діяльності в розмірі 3,99 млн. грн., порівняно з операційним прибутком за підсумками першого кварталу 2018 року. Не дивлячись на наявність збитку від операційної діяльності, Страховик за аналізований період 2019 року отримав чистий прибуток в сумі 0,12 млн. грн.

Таким чином, вивчивши звітність СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» за перший квартал 2019 року, Агентство відзначає: високу капіталізацію, прийнятний рівень ліквідності та зростання ділової активності Страховика. Дані фактори дозволяють оновити рейтинг фінансової стійкості Приватного акціонерного товариства «Страхова група« Ю.БІ.АЙ-КООП ».

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ «Страхова група «Ю.БІ.АЙ-КООП» (укр.) - 18.06.2019

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com