Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія»


06/12/2019

6 грудня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія» (код ЄДРПОУ 22945712) на рівні uaВВВ- за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaВВВ- характеризується достатнім рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Компанії, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за дев’ять місяців 2019 року, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники роботи ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія» за дев’ять місяців 2019 року, тис. грн., п.п., %

 

Показники

9 місяців

 2019 р. (30.09.2019)

9 місяців

 2018 р. (30.09.2018)

 

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

290 580

310 873

 

-20 293

-6,53%

Власний капітал, тис. грн.

170 675

172 944

 

-2 269

-1,31%

Валові зобов’язання, тис. грн.

119 905

137 929

 

-18 024

-13,07%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

142,34%

125,39%

 

16,95 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

33 501

33 306

 

195

0,59%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

27,94%

24,15%

 

3,79 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

139 897

138 848

 

1 049

0,76%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

20 433

21 535

 

-1 102

-5,12%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

14,61%

15,51%

 

-0,90 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

38 767

53 736

 

-14 969

-27,86%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

27,71%

38,70%

 

-10,99 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-10 404

-6 520

 

-3 884

-

Рентабельність продажів, %

-7,44%

-4,70%

 

-2,74 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

10

-78

 

88

-

Рентабельність власного капіталу, %

0,01%

-0,05%

 

0,06 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ПрАТ «УТСК» за період з 30.09.2018 р по 30.09.2019 р. знизився на 1,31% до 170,68 млн. грн., а валові зобов'язання Страховика зменшились на 13,07% до 119,91 млн. грн. Відповідний рух показників призвів до зростання покриття власним капіталом зобов'язань страховика в аналізованому періоді на 16,95 п.п. до 142,34%, що відповідає дуже високому рівню капіталізації.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ПрАТ «УТСК» станом на 30.09.2019 р. становили 33,51 млн. грн., що практично дорівнює даному показнику роком раніше. Незначне зростання обсягу грошових коштів та їх еквівалентів при одночасному зниженні обсягу зобов’язань Компанії призвели до покращення показника покриття грошовими коштами зобов'язань страховика на 3,79 п.п. до 27,94% станом на 30.09.2019 р.

3. Обсяг валових премій, зібраних Страховиком за дев’ять місяців 2019 року, склав 139,9 млн. грн., що на 0,76% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, знизилась на 5,12% до 20,43 млн. грн., що склало 14,61% в структурі валових премій. Страхові виплати і відшкодування, здійснені Страховиком за три квартали 2019 року, скоротились на 27,86%, що призвело до зниження коефіцієнту виплат за підсумками дев’яти місяців 2019 року до 27,71%.

4. За результатами діяльності за дев’ять місяців 2019 року ПрАТ «УТСК» отримала збиток від операційної діяльності в розмірі 10,4 млн. грн., що на 3,88 млн. грн. більше розміру операційного збитку за аналогічний період 2018 року. При цьому, Страховик отримав незначний чистий прибуток в сумі 10 тис. грн., порівняно з чистим збитком за три квартали 2018 року в розмірі 78 тис. грн. Не дивлячись на незначний розмір чистого прибутку, вихід Компанії на прибуткову діяльність позитивно оцінюється Агентством.

Таким чином, аналіз звітності та результатів діяльності ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія» за підсумками дев’яти місяців 2019 року показав: високий рівень капіталізації, зростання рівня покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика та наявність незначного чистого прибутку.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтинга ПрАТ "УТСК" (укр.) - 06.12.2019

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com