Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія»


18/05/2020

18 травня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія» (код ЄДРПОУ 22945712) на рівні uaВВВ- за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaВВВ- характеризується достатнім рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Компанії, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за перший квартал 2020 року, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники роботи ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія» за перший квартал 2020 року, тис. грн., п.п., %

 

Показники

І квартал 2020 року (31.03.2020)

І квартал 2019 року (31.03.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

260 486

280 845

-20 359

-7,25%

Власний капітал, тис. грн.

158 541

161 397

-2 856

-1,77%

Валові зобов’язання, тис. грн.

101 945

119 448

-17 503

-14,65%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

155,52%

135,12%

20,40 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

35 181

15 723

19 458

123,76%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

34,51%

13,16%

21,35 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

33 612

55 104

-21 492

-39,00%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

7 097

4 630

2 467

53,28%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

21,11%

8,40%

12,71 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

14 595

11 847

2 748

23,20%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

43,42%

21,50%

21,92 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-3 855

-2 872

-983

-

Рентабельність продажів, %

-11,47%

-5,21%

-6,26 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

3

11

-8

-72,73%

Рентабельність власного капіталу, %

0,002%

0,007%

-0,005 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ПрАТ «УТСК» за період з 31.03.2019 р. по 31.03.2020 р. зменшився на 1,77% до 158,54 млн. грн., а валові зобов'язання Компанії за цей же період зменшились на 14,65% до 101,95 млн. грн. Більші темпи падіння обсягів зобов’язань порівняно з темпами зниження власного капіталу ПрАТ «УТСК» призвели до збільшення рівня покриття власним капіталом зобов'язань страховика в аналізованому періоді на 20,40 п.п. до 155,52%, що свідчить про дуже високий рівень забезпеченості Страховика власним капіталом станом на кінець першого кварталу 2020 року.

2. Впродовж аналізованого періоду обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «УТСК» збільшився в 2,24 рази і станом на 31.03.2020 р. становив 35,181 млн. грн. Зростання грошових коштів та їх еквівалентів при одночасному скороченні обсягів зобов’язань Компанії призвело до збільшення рівня покриття грошовими коштами зобов'язань страховика на 21,35 п.п. до 34,51%. Таким чином, станом на 31.03.2020 р. ПрАТ «УТСК» мала прийнятний рівень ліквідності.

3. Обсяги бізнесу Страховика в аналізованому періоді зменшились. Зокрема, за перші три місяці 2020 року ПрАТ «УТСК» зібрала 33,61 млн. грн. валових премій, що на 39,00% менше ніж за аналогічний період 2019 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 53,28% до 7,08 млн. грн., і склала 21,11% в структурі валових премій Компанії. В першому кварталі 2020 року ПрАТ «УТСК» здійснила 14,6 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 23,2% більше ніж в першому кварталі 2019 року. В результаті рівень виплат за підсумками першого кварталу 2020 року виріс на 21,92 п.п. до 43,42%.

4. За перший квартал 2020 року ПрАТ «УТСК» отримала збиток від операційної діяльності в сумі 3,86 млн. грн., що на 0,98 млн. грн. більше розміру операційного збитку за перший квартал 2019 року. Чистий прибуток Страховика за перші три місяці 2020 року склав 3 тис. грн.

Таким чином, аналіз звітності та результатів діяльності ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія» за підсумками першого кварталу 2020 року показав: високий рівень капіталізації, покращення рівня покриття грошовими коштами зобов’язань, на фоні падіння обсягів бізнесу Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтинга ПрАТ "УТСК" (укр.) - 18.05.2020

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com