Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «СК «КРАЇНА»


09/08/2022

9 серпня 2022 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика /кредитний рейтинг/ АТ «СК «КРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20842474) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за перше півріччя 2022 року, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «СК «КРАЇНА» за перше півріччя 2022 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

І півріччя 2022 року (30.06.2022)

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

333 747

323 075

10 672

3,30%

Власний капітал, тис. грн.

155 099

150 154

4 945

3,29%

Валові зобов’язання, тис. грн.

178 648

172 921

5 727

3,31%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

86,82%

86,83%

-0,01 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

96 191

91 291

4 900

5,37%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

53,84%

52,79%

1,05 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

251 800

312 012

-60 212

-19,30%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

6 901

7 538

-637

-8,45%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

2,74%

2,42%

0,32 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

123 083

181 127

-58 044

-32,05%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

48,88%

58,05%

-9,17 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

5 454

-1 837

7 291

-

Рентабельність продажів, %

2,17%

-0,59%

2,76 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

2 366

547

1 819

332,54%

Рентабельність власного капіталу, %

1,53%

0,36%

1,17 п.п.

-

      Джерело: дані АТ «СК «КРАЇНА», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.06.2021 р. по 30.06.2022 р. власний капітал АТ «СК «КРАЇНА» виріс на 3,29% до 155,1 млн грн, а його валові зобов’язання збільшились на 3,31% до 178,65 млн грн. В результаті практично ідентичних темпів зміни цих показників рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика знизився всього на 0,01 п.п. і станом на початок другого півріччя 2022 року склав 86,82%. Отже АТ «СК «КРАЇНА» було дуже добре забезпечене власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АТ «СК «КРАЇНА» за період з 30.06.2021 р. по 30.06.2022 р. показав приріст на 5,37% до 96,19 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика виріс на 1,05 п.п. і склав 53,84%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 30.06.2022 р. Страховик здійснив поточні фінансові інвестиції в ОВДП в сумі 15,989 млн грн, що позитивно впливало на забезпеченість АТ «СК «КРАЇНА» ліквідними активами. Отже, в сукупності ліквідні активи (грошові кошти та ОВДП) покривали 62,79% зобов’язань Страховика.

         3. Обсяги бізнесу АТ «СК «КРАЇНА» в аналізованому періоді знизились: за перше півріччя 2022 року обсяг валових премій, зібраних Страховиком, зменшився порівняно з аналогічним періодом 2021 року на 19,30% і склав 251,8 млн грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, знизилась на 8,45%, а їх частка у структурі валових премій Компанії склала 2,74%. Агентство зазначає, що зменшення валових премій Страховика в першому півріччі 2022 року пов’язане із загальним спадом ділової активності в країні внаслідок нападу росії та введення в Україні воєнного стану, та є загальною тенденцією на вітчизняному страховому ринку.

В першому півріччі 2022 року АТ «СК «КРАЇНА» було здійснено на 32,05% менше страхових виплат та відшкодувань ніж в першому півріччі 2021 року, а рівень виплат знизився на 9,17 п.п. до 48,88%. Таким чином, не дивлячись на зниження співвідношення між виплатами та валовими преміями в АТ «СК «КРАЇНА», за підсумками першого півріччя 2022 року воно знаходилось на дуже високому рівні.

4. Діяльність АТ «СК «КРАЇНА» в першому півріччі 2022 року була прибутковою, при цьому фінансові результати Компанії в аналізованому періоді покращились. Зокрема, прибуток від операційної діяльності за перші два квартали 2022 року склав 5,45 млн грн, в той час як за підсумками першого півріччя 2021 року був отриманий операційний збиток. Чистий прибуток Страховика за перше півріччя 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року виріс в 4,3 рази до 2,37 млн грн.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ «СК «КРАЇНА» звітністю, станом на 30.06.2022 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи АТ «СК «КРАЇНА» за перше півріччя 2022 року показав: дуже хороший рівень покриття власним капіталом зобов’язань, хороший рівень забезпечення високоліквідними та ліквідними активами, високий рівень виплат та прибуткову діяльність Страховика.

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

 Оновлення рейтингу АТ СК "КРАЇНА" - 09.08.2022

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com