Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «СК «КРАЇНА»


07/03/2023

7 березня 2023 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика /кредитний рейтинг/ АТ «СК «КРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20842474) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за 2022 рік, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «СК «КРАЇНА» за 2022 рік (тис. грн, п.п., %)

Показники

2022 рік (31.12.2022)

2021 рік (31.12.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

320 776

336 905

-16 129

-4,79%

Власний капітал, тис. грн.

139 098

152 296

-13 198

-8,67%

Валові зобов’язання, тис. грн.

181 678

184 609

-2 931

-1,59%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

76,56%

82,50%

-5,94 п.п.

 -

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

71 441

90 714

-19 273

-21,25%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

39,32%

49,14%

-9,82 п.п.

 -

Валові премії, всього, тис. грн.

493 806

642 139

-148 333

-23,10%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

11 360

16 167

-4 807

-29,73%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

2,30%

2,52%

-0,22 п.п.

 -

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

243 497

354 308

-110 811

-31,28%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

49,31%

55,18%

-5,87 п.п.

 -

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

19 780

-8 624

28 404

-

Рентабельність продажів, %

4,01%

-1,34%

5,35 п.п.

 -

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-5 067

811

-5 878

-724,78%

Рентабельність власного капіталу, %

-3,64%

0,53%

-4,17 п.п.

 -

       Джерело: дані АТ «СК «КРАЇНА», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал АТ «СК «КРАЇНА» за 2022 рік зменшився на 8,67% до 139,1 млн грн, а валові зобов’язання знизились на 1,59% до 181,68 млн грн. В результаті більших темпів зниження власного капіталу рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика зменшився на 5,94 п.п. до 76,56%. Отже, не дивлячись на зниження, станом на початок 2023 року АТ «СК «КРАЇНА» було добре забезпечене власним капіталом. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АТ «СК «КРАЇНА» за період з 31.12.2021 р. по 31.12.2022 р. зменшився на 21,25% до 71,44 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика знизився на 9,82 п.п. і склав 39,32%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 31.12.2022 р. Страховик сформував портфель поточних фінансових інвестицій в ОВДП в сумі 31,214 млн грн, що позитивно впливало на забезпеченість АТ «СК «КРАЇНА» ліквідними активами. Отже, в сукупності ліквідні активи (грошові кошти та ОВДП) покривали 56,50% зобов’язань Страховика. 

3. Обсяг валових премій, отриманих АТ «СК «КРАЇНА» за 2022 рік, склав 493,81 млн грн, що було на 23,10% менше ніж за 2021 рік. Частина страхових премій, належна перестраховикам, знизилась на 29,73%, а їх частка у структурі валових премій Компанії зменшилась до 2,30%. Агентство зазначає, що зменшення валових премій Страховика в 2022 року пов’язане із загальним спадом ділової активності в країні внаслідок нападу росії та введення в Україні воєнного стану, та є загальною тенденцією на вітчизняному страховому ринку.

За 2022 рік АТ «СК «КРАЇНА» було здійснено на 31,28% менше страхових виплат та відшкодувань ніж за 2021 рік, а рівень виплат знизився на 5,87 п.п. до 49,31%. Таким чином, не дивлячись на зниження співвідношення між виплатами та валовими преміями», за підсумками 2022 цей показник в АТ «СК «КРАЇНА знаходився на високому рівні. 

4. За підсумками діяльності в 2022 році АТ «СК «КРАЇНА» була операційно прибутковою: фінансовий результат від операційної діяльності за 12 місяців 2022 року склав 19,78 млн грн, в той час як за 2021 рік Страховик отримав операційний збиток. Проте за 2022 рік АТ «СК «КРАЇНА» було отримано чистий збиток в обсязі 5,07 млн грн. На думку Агентства, розмір отриманого чистого збитку не є суттєвим для Страховика і не несе загрози його фінансовій стійкості. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ «СК «КРАЇНА» звітністю, станом на 31.12.2022 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи АТ «СК «КРАЇНА» за 2022 рік показав: хороший рівень покриття власним капіталом зобов’язань, достатній рівень забезпечення високоліквідними та ліквідними активами, високий рівень виплат та операційну прибутковість Страховика. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК "КРАЇНА" - 07.03.2023

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com