Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «СК «КРАЇНА»


09/11/2020

9 листопада 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика /кредитний рейтинг/ АТ «СК «КРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20842474) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за дев’ять місяців 2020 року, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «СК «КРАЇНА» за дев’ять місяців 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

9 місяців 2020 року (30.09.2020)

9 місяців 2019 року (30.09.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

292 382

248 160

44 222

17,82%

Власний капітал, тис. грн.

155 053

115 842

39 211

33,85%

Валові зобов’язання, тис. грн.

137 329

132 318

5 011

3,79%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

112,91%

87,55%

25,36 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

88 046

63 917

24 129

37,75%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

64,11%

48,31%

15,80 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

392 599

315 098

77 501

24,60%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

8 971

11 117

-2 146

-19,30%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

2,29%

3,53%

-1,24 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

182 798

151 726

31 072

20,48%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

46,56%

48,15%

-1,59 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

39 905

21 507

18 398

85,54%

Рентабельність продажів, %

10,16%

6,83%

3,33 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

25 857

7 798

18 059

231,59%

Рентабельність власного капіталу, %

16,68%

6,73%

9,95 п.п.

-

Джерело: дані АТ «СК «КРАЇНА», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.09.2019 р. по 30.09.2020 р. власний капітал АТ «СК «КРАЇНА» виріс на 33,85% до 155,05 млн. грн., а валові зобов’язання – на 3,79% до 137,33 млн. грн. Внаслідок значного перевищення темпів приросту власного капіталу порівняно із приростом зобов’язань Компанії рівень покриття власним капіталом зобов'язань страховика виріс на 25,36 п.п. Таким чином, станом на 30.09.2020 р. співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями Компанії збільшилось до 112,91%, що свідчить про дуже високу забезпеченість АТ «СК «КРАЇНА» власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ «СК «КРАЇНА» станом на 30.09.2020 р. склав 88,05 млн. грн., що на 37,75% більше ніж станом на 30.09.2019 р. Істотні темпи приросту грошових коштів на фоні незначного зростання валових зобов’язань Страховика призвели до збільшення показника покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії на 15,80 п.п. до 64,11%, що свідчить про хороший рівень забезпеченості АТ «СК «КРАЇНА» високоліквідними активами.

3. Не дивлячись на наявні карантинні обмеження та падіння ділової активності в країні, обсяги бізнесу Страховика в аналізованому періоді продовжили зростати. Зокрема, за три квартали 2020 року АТ «СК «КРАЇНА» зібрала на 24,60% більше валових премій, ніж за аналогічний період 2019 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 19,30%, а їх частка у валових преміях Компанії знизилась до 2,29%.

За три квартали 2020 року АТ «СК «КРАЇНА» здійснила на 20,48% більше страхових виплат і відшкодувань, ніж за три квартали 2019 року. Рівень виплат впродовж зазначеного періоду зменшився на 1,59 п.п. і за підсумками дев’яти місяців 2020 року склав 46,56%.

4. В аналізованому періоді АТ «СК «КРАЇНА» суттєво збільшила свої фінансові результати. Зокрема, прибуток від операційної діяльності, отриманий Страховиком за дев’ять місяців 2020 року, виріс в 1,86 рази до 39,91 млн. грн., а чистий прибуток Компанії збільшився в 3,32 рази  і склав 25,86 млн. грн.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ «СК «КРАЇНА» звітністю, впродовж аналізованого періоду Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи АТ «СК «КРАЇНА» за дев’ять місяців 2020 року показав: високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, хороший рівень забезпечення високоліквідними активами, зростання обсягів бізнесу, вагомі обсяги чистого та операційного прибутку Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК "КРАЇНА" - 09.11.2020

Персональна сторінка Компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com