Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «СК «КРАЇНА»


12/05/2021

12 травня 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика /кредитний рейтинг/ АТ «СК «КРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20842474) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за перший квартал 2021 року, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «СК «КРАЇНА» за перший квартал 2021 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І квартал 2021 року (31.03.2021)

І квартал 2020 року (31.03.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

321 880

272 957

48 923

17,92%

Власний капітал, тис. грн.

150 102

130 829

19 273

14,73%

Валові зобов’язання, тис. грн.

171 778

142 128

29 650

20,86%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

87,38%

92,05%

-4,67 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

98 304

61 465

36 839

59,93%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

57,23%

43,25%

13,98 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

152 099

117 998

34 101

28,90%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

4 533

3 211

1 322

41,17%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

2,98%

2,72%

0,26 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

87 770

63 252

24 518

38,76%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

57,71%

53,60%

4,11 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-1 808

5 297

-7 105

-

Рентабельність продажів, %

-1,19%

4,49%

-5,68 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

498

963

-465

-48,29%

Рентабельність власного капіталу, %

0,33%

0,74%

-0,41 п.п.

-

      Джерело: дані АТ «СК «КРАЇНА», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. За період з 31.03.2020р. по 31.03.2021р. власний капітал АТ «СК «КРАЇНА» виріс на 14,73% до 150,1 млн. грн., а його валові зобов’язання збільшились на 20,86% до 171,78 млн. грн. В результаті, рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика в аналізованому періоді зменшився на 4,67 п.п. і склав 87,38%. Отже, не дивлячись на зменшення даного показника, станом на початок другого кварталу 2021 року АТ «СК «КРАЇНА» було дуже добре забезпечене власним капіталом.

2. Станом на 31.03.2021р. на рахунках АТ «СК «КРАЇНА» знаходилось 98,3 млн. грн. грошових коштів та їх еквівалентів, що на 59,93% більше ніж на 31.03.2020р. Більші темпи зростання обсягу грошових коштів порівняно із валовими зобов’язаннями Страховика призвели до збільшення показника покриття грошовими коштами зобов'язань на 13,98 п.п. до 57,23%, що свідчить про хороший рівень забезпеченості АТ «СК «КРАЇНА» високоліквідними активами.

              3. В першому кварталі 2021 року АТ «СК «КРАЇНА» продовжило минулорічну тенденцію по нарощенню обсягів бізнесу. Зокрема, обсяги валових премій, зібраних Страховиком за перші три місяці 2021 року, склали 152,1 млн. грн., що на 28,90% більше ніж за аналогічний період 2020 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 41,17%, а їх частка у структурі валових премій Компанії склала 2,98%.

Обсяги страхових виплат і відшкодувань, здійснених АТ «СК «КРАЇНА» за перший квартал 2021 року, склали 87,77 млн. грн., що на 38,76% більше ніж за перший квартал 2020 року. В свою чергу, рівень виплат виріс до 57,71%.

 

 4. В першому кварталі 2021 року АТ «СК «КРАЇНА» отримало чистий прибуток в обсязі 0,5 млн. грн., що на 48,29% менше ніж за перший квартал 2020 року. Проте збиток від операційної діяльності Страховика склав 1,81 млн. грн.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ «СК «КРАЇНА» звітністю, станом на 31.03.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

 Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи АТ «СК «КРАЇНА» за перший квартал 2021 року показав: високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, хороший рівень забезпечення високоліквідними активами та суттєве зростання обсягів бізнесу Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

 Оновлення рейтингу АТ СК "КРАЇНА" - 12.05.2021

Персональна сторінка Компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com