Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «СК «КРАЇНА»


06/11/2021

6 листопада 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика /кредитний рейтинг/ АТ «СК «КРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20842474) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за дев’ять місяців 2021 року, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «СК «КРАЇНА» за дев’ять місяців 2021 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

9 місяців 2021 року (30.09.2021)

9 місяців 2020 року (30.09.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

324 999

292 382

32 617

11,16%

Власний капітал, тис. грн.

149 359

155 053

-5 694

-3,67%

Валові зобов’язання, тис. грн.

175 640

137 329

38 311

27,90%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

85,04%

112,91%

-27,87 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

84 303

88 046

-3 743

-4,25%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

48,00%

64,11%

-16,11 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

476 002

392 599

83 403

21,24%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

13 030

8 971

4 059

45,25%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

2,74%

2,29%

0,45 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

265 513

182 798

82 715

45,25%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

55,78%

46,56%

9,22 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-319

39 905

-40 224

-

Рентабельність продажів, %

-0,07%

10,16%

-10,23 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

665

25 857

-25 192

-97,43%

Рентабельність власного капіталу, %

0,45%

16,68%

-16,23 п.п.

-

     Джерело: дані АТ «СК «КРАЇНА», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.09.2020р. по 30.09.2021р. власний капітал АТ «СК «КРАЇНА» зменшився на 3,67% до 149,36 млн грн, а його валові зобов’язання виросли на 27,90% до 175,64 млн грн. В результаті відповідного руху показників відбулось зменшення рівня покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на 27,87 п.п. до 85,04%. Отже, не дивлячись на зменшення даного показника, станом на початок четвертого кварталу 2021 року АТ «СК «КРАЇНА» було дуже добре забезпечене власним капіталом. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АТ «СК «КРАЇНА» впродовж періоду з 30.09.2020р. по 30.06.2021р. зменшився на 4,25% і склав 84,30 млн грн. Таким чином, показник покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика в аналізованому періоді знизився на 16,11 п.п. до 48,00%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 30.09.2021 р. Страховик інвестував в ОВДП 14,004 млн грн, що позитивно впливало на забезпеченість АТ «СК «КРАЇНА» ліквідними активами, які в сукупності покривали 55,97% зобов’язань Страховика. 

3. Обсяги бізнесу АТ «СК «КРАЇНА» в аналізованому періоді збільшились. Зокрема, за дев’ять місяців 2021 року Страховиком було зібрано 476,002 млн грн валових премій, що на 21,24% більше ніж за аналогічний період 2020 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 45,25%, а їх частка у структурі валових премій Компанії збільшилась на 0,45 п.п. до 2,74%.

За три квартали 2021 року АТ «СК «КРАЇНА» було здійснено 265,51 млн грн страхових виплат і відшкодувань, що на 45,25% більше ніж за три квартали 2020 року, а рівень виплат виріс до 55,78%. 

4. За підсумками дев’яти місяців 2021 року АТ «СК «КРАЇНА» було отримано чистий прибуток в сумі 0,67 млн грн, що на 97,43% менше ніж за аналогічний період 2020 року. При цьому, Страховик отримав незначний збиток від операційної діяльності в розмірі 0,32 млн грн, в той час як за підсумками трьох кварталів 2020 року було отримано операційний прибуток в сумі 39,91 млн грн. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ «СК «КРАЇНА» звітністю, станом на 30.09.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи АТ «СК «КРАЇНА» за дев’ять місяців 2021 року показав: високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, достатній рівень забезпечення ліквідними активами, високий рівень виплат та зростання обсягів бізнесу Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК "КРАЇНА" - 06.11.2021

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com