Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «СК «КРАЇНА»


03/05/2022

3 травня 2022 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика /кредитний рейтинг/ АТ «СК «КРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20842474) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за 2021 рік, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік (тис. грн, п.п., %)

Показники

2021 рік (31.12.2021)

2020 рік (31.12.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

336 905

312 050

24 855

7,97%

Власний капітал, тис. грн.

152 296

149 604

2 692

1,80%

Валові зобов’язання, тис. грн.

184 609

162 446

22 163

13,64%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

82,50%

92,09%

-9,59 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

90 714

85 879

4 835

5,63%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

49,14%

52,87%

-3,73 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

642 139

550 500

91 639

16,65%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

16 167

12 960

3 207

24,75%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

2,52%

2,35%

0,17 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

354 308

271 241

83 067

30,62%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

55,18%

49,27%

5,91 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-8 624

33 714

-42 338

-

Рентабельність продажів, %

-1,34%

6,12%

-7,46 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

811

12 095

-11 284

-93,29%

Рентабельність власного капіталу, %

0,53%

8,08%

-7,55 п.п.

-

      Джерело: дані АТ «СК «КРАЇНА», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. Впродовж 2021 року власний капітал АТ «СК «КРАЇНА» виріс на 1,80% до 152,296 млн грн, а його валові зобов’язання збільшились на 13,64% до 184,61 млн грн. Більші темпи приросту валових зобов’язань призвели до зниження рівня покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на 9,59 п.п. до 82,50%. Отже, не дивлячись на зменшення даного показника, станом на початок 2022 року АТ «СК «КРАЇНА» було дуже добре забезпечене власним капіталом.

 2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АТ «СК «КРАЇНА» впродовж аналізованого періоду виріс на 5,63% і склав 90,71 млн грн, а показник покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика знизився на 3,73 п.п. до 49,14%. Відповідний рівень даного показника свідчить про хороший рівень забезпеченості Компанії високоліквідними активами. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 31.12.2021 р. Страховик інвестував в ОВДП 17,710 млн грн, що позитивно впливало на забезпеченість АТ «СК «КРАЇНА» ліквідними активами, які в сукупності покривали 58,73% зобов’язань Страховика.

           3. Обсяги бізнесу АТ «СК «КРАЇНА» в аналізованому періоді продовжили зростати. Зокрема, обсяг валових премій, зібраних Страховиком за 2021 рік, становив 642,14 млн грн, що на 16,65% більше ніж за 2020 рік. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 24,75%, а їх частка у структурі валових премій Компанії збільшилась на 0,17 п.п. до 2,52%.

За 2021 рік АТ «СК «КРАЇНА» було здійснено 354,31 млн грн страхових виплат і відшкодувань, що на 30,62% перевищило обсяг виплат за 2020 рік. В свою чергу, рівень виплат Страховика виріс до 55,18%, що перевищує середній показник по страховому ринку України.

 4. За підсумками 2021 року АТ «СК «КРАЇНА» було отримано чистий прибуток в сумі 0,81 млн грн, що на 93,29% менше ніж за 2020 рік. При цьому, Страховик отримав збиток від операційної діяльності в розмірі 8,62 млн грн, в той час як за підсумками 2020 року було отримано операційний прибуток в сумі 33,71 млн грн.

 5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ «СК «КРАЇНА» звітністю, станом на 31.12.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

 Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи АТ «СК «КРАЇНА» за 2021 рік показав: високий рівень покриття власним капіталом зобов’язань, хороший рівень забезпечення високоліквідними активами, високий рівень виплат та зростання обсягів бізнесу Страховика. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК "КРАЇНА" - 03.05.2022

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com