Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «СК «КРАЇНА»


21/06/2022

21 червня 2022 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика /кредитний рейтинг/ АТ «СК «КРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20842474) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за перший квартал 2022 року, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «СК «КРАЇНА» за перший квартал 2022 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

І квартал 2022 року (31.03.2022)

І квартал 2021 року (31.03.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

337 025

321 880

15 145

4,71%

Власний капітал, тис. грн.

155 574

150 102

5 472

3,65%

Валові зобов’язання, тис. грн.

181 451

171 778

9 673

5,63%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

85,74%

87,38%

-1,64 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

62 123

98 304

-36 181

-36,81%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

34,24%

57,23%

-22,99 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

125 173

152 099

-26 926

-17,70%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

2 506

4 533

-2 027

-44,72%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

2,00%

2,98%

-0,98 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

60 281

87 770

-27 489

-31,32%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

48,16%

57,71%

-9,55 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

3 587

-1 808

5 395

-

Рентабельність продажів, %

2,87%

-1,19%

4,06 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

942

498

444

89,16%

Рентабельність власного капіталу, %

0,61%

0,33%

0,28 п.п.

-

     Джерело: дані АТ «СК «КРАЇНА», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. З період з 31.03.2021 р. по 31.03.2022 р. власний капітал АТ «СК «КРАЇНА» виріс на 3,65% до 155,57 млн грн, а його валові зобов’язання збільшились на 5,63% до 181,45 млн грн. В результаті, рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика знизився на 1,64 п.п. до 85,74%. Таки чином, станом на початок другого кварталу 2022 року АТ «СК «КРАЇНА» було дуже добре забезпечене власним капіталом.

2. В аналізованому періоду обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АТ «СК «КРАЇНА» знизився на 38,61% і склав 62,12 млн грн станом на 31.03.2022 р., а показник покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика став меншим на 22,99 п.п. і склав 34,24%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 31.03.2022 р. Страховик здійснив поточні фінансові інвестиції в ОВДП в сумі 48,009 млн грн, що позитивно впливало на забезпеченість АТ «СК «КРАЇНА» ліквідними активами. Отже, в сукупності ліквідні активи (грошові кошти та ОВДП) покривали 60,70% зобов’язань Страховика.

          3. Обсяги бізнесу АТ «СК «КРАЇНА» в аналізованому періоді знизились. Зокрема, обсяг валових премій, зібраних Страховиком за перший квартал 2022 року, знизився порівняно з першим кварталом 2021 року на 17,70% і склав 125,17 млн грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 44,72%, а їх частка у структурі валових премій Компанії знизилась до 2,00%. Агентство зазначає, що зменшення валових премій Страховика в першому кварталі 2022 року пов’язане із загальним спадом ділової активності в країні внаслідок нападу РФ та введення в Україні воєнного стану.

В першому кварталі 2022 року АТ «СК «КРАЇНА» було здійснено 60,28 млн грн страхових виплат і відшкодувань, що на 31,32% менше ніж за аналогічний період 2021 року. При цьому, рівень виплат в першому кварталі 2022 року порівняно з першим кварталом 2021 року знизився на 9,55 п.п. до 48,16%. Отже, не дивлячись на зниження рівня виплат в АТ «СК «КРАЇНА», за підсумками першого кварталу 2022 року він знаходився на дуже високому рівні.

 4. Діяльність АТ «СК «КРАЇНА» в першому кварталі 2022 року була прибутковою. Зокрема, прибуток від операційної діяльності склав 3,59 млн грн, в той час як за підсумками першого кварталу 2021 року був отриманий операційний збиток. Чистий прибуток Страховика за перший квартал 2022 року склав 0,94 млн грн, що на 89,16% більше ніж за аналогічний період 2021 року.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ «СК «КРАЇНА» звітністю, станом на 31.03.2022 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи АТ «СК «КРАЇНА» за перший квартал 2022 року показав: дуже хороший рівень покриття власним капіталом зобов’язань, хороший рівень забезпечення високоліквідними та ліквідними активами, а також високий рівень виплат Страховика. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК "КРАЇНА" - 21.06.2022

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com