Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «СК «КРАЇНА»


12/03/2020

12 березня 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика /кредитний рейтинг/ АТ «СК «КРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20842474) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за 2019 рік, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «СК «КРАЇНА» за 2019 рік (тис. грн., п.п., %)

Показники

2019 рік (31.12.2019)

2018 рік (31.12.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

249 185

226 836

22 349

9,85%

Власний капітал, тис. грн.

111 708

109 957

1 751

1,59%

Валові зобов’язання, тис. грн.

137 477

116 879

20 598

17,62%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

81,26%

94,08%

-12,82 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

48 304

74 278

-25 974

-34,97%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

35,14%

63,55%

-28,41 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

431 018

314 033

116 985

37,25%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

13 311

10 603

2 708

25,54%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

3,09%

3,38%

-0,29 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

211 967

166 854

45 113

27,04%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

49,18%

53,13%

-3,95 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

21 534

8 179

13 355

163,28%

Рентабельність продажів, %

5,00%

2,60%

2,40 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

468

2 368

-1 900

-80,24%

Рентабельність власного капіталу, %

0,42%

2,15%

-1,73 п.п.

-

Джерело: дані АТ «СК «КРАЇНА», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи АТ «СК «КРАЇНА» впродовж 2019 року виросли на 9,85% і на 31.12.2019 р. склали 249,19 млн. грн. Власний капітал Страховика за період з 31.12.2018 р. по 31.12.2019 р. показав приріст на 1,59% до 111,71 млн. грн., а зобов’язання збільшились на 17,62% до 137,48 млн. грн. Внаслідок більших темпів приросту зобов’язань, рівень покриття власним капіталом зобов'язань страховика знизився на 12,82 п.п. до 81,26%. Таким чином, станом на кінець 2019 року Страховик мав хороший запас власного капіталу.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АТ «СК «КРАЇНА» станом на 31.12.2019 р. склав 48,3 млн. грн., що на 34,97% менше, ніж на 31.12.2018 р. Зменшення обсягу грошових коштів на рахунках Страховика при одночасному зростанні його зобов’язань призвело до зниження показника покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії на 28,41 п.п. до 35,14%, що відповідало задовільному рівню ліквідності. Проте Агентство зазначає, що станом на 31.12.2019 р. Страховик сформував портфель інвестицій в ОВДП в сумі 47,25 млн. грн., що позитивно впливало на забезпеченість АТ «СК «КРАЇНА» ліквідними активами. Дані інвестиції в балансі Компанії обліковувались як поточні фінансові інвестиції.

3. Обсяги бізнесу Страховика впродовж аналізованого періоду виросли. Так, обсяг валових премій, отриманих АТ «СК «КРАЇНА» за 2019 рік склав 431,02 млн. грн., що на 37,25% більше, ніж за 2018 рік. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 25,54% і  склала 3,09% від валових премій.

За 2019 рік АТ «СК «КРАЇНА» здійснила страхових виплат і відшкодувань на 211,97 млн. грн., що на 27,04% більше, ніж за 2018 рік. Співвідношення між виплатами та валовими преміями в аналізованому періоді склало 49,18%, що є досить високим рівнем виплат для компаній, які спеціалізуються на класичних видах страхування.

4. Діяльність АТ «СК «КРАЇНА» за підсумками 2019 року була прибутковою. Зокрема, за чотири квартали 2019 року Компанія отримала прибуток від операційної діяльності в обсязі 21,53 млн. грн., що в 2,63 рази перевищило розмір операційного прибутку за аналогічний період 2018 року. Чистий прибуток Страховика за 2019 рік склав 0,47 млн. грн., що на 80,24% менше, ніж за 2018 рік.

Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи АТ «СК «КРАЇНА» за 2019 рік показав хороший запас власного капіталу, зростання ділової активності , високий рівень виплат та прибуткову діяльність Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтинга ПАТ СК "КРАЇНА" - 12.03.2020

Персональна сторінка Компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com