Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


12/11/2021

12 листопада 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» за дев’ять місяців 2021 року (тис. грн, п.п., % )

Показники

9 місяців 2021 року (30.09.2021)

9 місяців 2020 року (30.09.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

815 970

698 519

117 451

16,81%

Власний капітал, тис. грн

144 018

116 998

27 020

23,09%

Валові зобов’язання, тис. грн

671 952

581 521

90 431

15,55%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

21,43%

20,12%

1,31 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

313 866

296 307

17 559

5,93%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

46,71%

50,95%

-4,24 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

434 368

337 416

96 952

28,73%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

101 284

84 528

16 756

19,82%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

23,32%

25,05%

-1,73 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

172 708

170 003

2 705

1,59%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

39,76%

50,38%

-10,62 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

10 016

-12 599

22 615

-

Рентабельність продажів, %

2,31%

-3,73%

6,04 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

15 008

2 449

12 559

512,82%

Рентабельність власного капіталу, %

10,42%

2,09%

8,33 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.09.2020 р. по 30.09.2021 р. власний капітал СК «Перша» збільшився на 23,09% до 144,02 млн грн, а валові зобов'язання Страховика виросли на 15,55% до 671,95 млн грн. В результаті відповідного руху показників рівень покриття власним капіталом зобов'язань СК «Перша» виріс на 1,31 п.п. до 21,43%. 

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «Перша» з 30.09.2020 р. по 30.09.2021 р. виросли на 5,93% і станом на початок четвертого кварталу 2021 року їх обсяг склав 313,87 млн грн. Більші темпи приросту валових зобов’язань призвели до зниження рівня покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика на 4,24 п.п. до 46,71%. Таким чином, не дивлячись на зниження даного показника, станом на 30.09.2021 року СК «Перша» була добре забезпечена високоліквідними активами. 

3. Обсяги валових премій, зібраних СК «Перша» за три квартали 2021 року, виросли порівняно з преміями за аналогічний період 2020 року на 28,73% до 434,37 млн грн.  При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась на 19,82% до 101,28 млн грн, а їх частка в структурі валових премій Компанії знизилась на 1,73 п.п. і склала 23,32%. Страхові виплати і відшкодування, здійснені СК «Перша» за дев’ять місяців 2021 року, показали приріст порівняно з аналогічним періодом 2020 року на 1,59%, а рівень виплат знизився на 10,62 п.п. до 39,76%. 

4. Діяльність СК «Перша» в 2021 році була прибутковою. Зокрема, прибуток від операційної діяльності Страховика за дев’ять місяців 2021 року склав 10,02 млн грн, порівняно із операційним збитком за дев’ять місяців 2020 року. Чистий прибуток СК «Перша» за дев’ять місяців 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року виріс в 6,13 разів до 15,01 млн грн. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою СК «Перша» звітністю, станом на 30.09.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Перша» за дев’ять місяців 2021 року, Агентство відзначає: хороший рівень забезпечення високоліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Страховика, на фоні невисокого рівня покриття зобов’язань власним капіталом.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ "СК "Перша" - 12.11.2021

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com