Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


12/05/2022

12 травня 2022 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за 2021 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» за 2021 рік (тис. грн, п.п., % )

Показники

2021 рік (31.12.2021)

2020 рік (31.12.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

785 843

760 542

25 301

3,33%

Власний капітал, тис. грн

149 732

136 575

13 157

9,63%

Валові зобов’язання, тис. грн

636 111

623 967

12 144

1,95%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

23,54%

21,89%

1,65 п.п.

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

313 365

318 945

-5 580

-1,75%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

49,26%

51,12%

-1,84 п.п.

Валові премії, всього, тис. грн

567 980

451 595

116 385

25,77%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

141 417

112 408

29 009

25,81%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

24,90%

24,89%

0,01 п.п.

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

241 739

215 428

26 311

12,21%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

42,56%

47,70%

-5,14 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

15 793

-7 168

22 961

-

Рентабельність продажів, %

2,78%

-1,59%

4,37 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

21 144

7 321

13 823

188,81%

Рентабельність власного капіталу, %

14,12%

5,36%

8,76 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. Власний капітал СК «Перша» впродовж 2021 року виріс на 9,63% до 149,73 млн грн, а валові зобов'язання Страховика збільшились на 1,95% до 636,11 млн грн. Більші темпи приросту власного капіталу призвели до покращення рівня покриття власним капіталом зобов'язань СК «Перша», який виріс на 1,65 п.п. до 23,54%.

 2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках СК «Перша» станом на 31.12.2021 р. становив 313,37 млн грн, що на 1,75% менше ніж станом на початок року. В результаті відповідного руху показників, рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика знизився на 1,84 п.п. до 49,26%. Таким чином, станом на початок 2022 року СК «Перша» була добре забезпечена високоліквідними активами.

 3. За 2021 рік СК «Перша» зібрала 567,98 млн грн валових премій, що на 25,77% більше ніж за 2020 рік. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась практично на стільки ж (на 25,81%), а їх частка в структурі валових премій Компанії майже не змінилась і склала 24,90%. Впродовж 2021 року СК «Перша» здійснила на 12,21% більше страхових виплат і відшкодувань, ніж за 2020 рік, а рівень виплат в аналізованому періоді знизився на 5,14 п.п. до 42,56%, що перевищує середньо-ринковий показник для non-life компаній в Україні.

 4. За підсумками 2021 року СК «Перша» істотно покращила свої фінансові результати. Зокрема, прибуток від операційної діяльності Страховика за 2021 рік склав 15,79 млн грн, в той час як за 2020 рік був отриманий операційний збиток в розмірі 7,17 млн грн. Чистий прибуток СК «Перша» за 2021 рік порівняно з 2020 роком виріс в 2,89 рази до 21,14 млн грн. Істотне зростання фінансових результатів СК «Перша» позитивно відобразилось на показниках рентабельності Страховика.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою СК «Перша» звітністю, станом на 31.12.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

 Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Перша» за 2021 рік, Агентство відзначає: хороший рівень забезпечення високоліквідними активами, зростання обсягів бізнесу, високий рівень виплат та прибуткову діяльність Страховика. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ "СК "Перша" - 12.05.2022

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com