Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


09/08/2022

9 серпня 2022 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2022 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» за перший квартал 2022 року (тис. грн, п.п., % )

Показники

І квартал 2022 року (31.03.2022)

І квартал 2021 року (31.03.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

809 347

771 669

37 678

4,88%

Власний капітал, тис. грн

156 334

134 748

21 586

16,02%

Валові зобов’язання, тис. грн

653 013

636 921

16 092

2,53%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

23,94%

21,16%

2,78 п.п.

 -

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

332 196

325 291

6 905

2,12%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

50,87%

51,07%

-0,20 п.п.

 -

Валові премії, всього, тис. грн

111 943

145 237

-33 294

-22,92%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

14 909

30 897

-15 988

-51,75%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

13,32%

21,27%

-7,95 п.п.

 -

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

39 609

54 283

-14 674

-27,03%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

35,38%

37,38%

-2,00 п.п.

 -

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

5 587

5 514

73

1,32%

Рентабельність продажів, %

4,99%

3,80%

1,19 п.п.

 -

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

6 202

6 176

26

0,42%

Рентабельність власного капіталу, %

3,97%

4,58%

-0,61 п.п.

 -

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. За період з 31.03.2021 р. по 31.03.2022 р. власний капітал СК «Перша» збільшився на 16,02% до 156,33 млн грн, а її валові зобов'язання виросли на 2,53% до 653,01 млн грн. В результаті більших темпів приросту власного капіталу рівень покриття власним капіталом зобов'язань СК «Перша» збільшився на 2,78 п.п. до 23,94%.

 2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках СК «Перша» станом на 31.03.2022 р. порівняно з 31.03.2021 р. виріс на 2,12% до 332,2 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика в аналізованому періоді практично не змінився і станом на початок другого кварталу 2022 року склав 50,87%. Відповідний рівень показника свідчить про те, що СК «Перша» станом на 31.03.2022 р. була добре забезпечена високоліквідними активами.

 3. Обсяг валових премій, зібраних СК «Перша» за перший квартал 2022 року, склав 111,94 млн грн, що на 22,92% менше ніж за перший квартал 2021 року. Агентство зазначає, що зменшення валових премій Страховика в першому кварталі 2022 року пов’язане із загальним спадом ділової активності в країні внаслідок нападу росії та введення в Україні воєнного стану. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 51,75%, а їх частка в структурі валових премій Компанії знизилась на 7,95 п.п. до 13,32%. Впродовж першого кварталу 2022 року СК «Перша» здійснила на 27,03% менше страхових виплат і відшкодувань, ніж за аналогічний період 2021 року, а рівень виплат знизився на 2,00 п.п. до 35,38%, що є високим показником для non-life компаній в Україні.

 4. Діяльність СК «Перша» в аналізованому періоді була прибутковою, а її фінансові результати продемонстрували незначне зростання. Зокрема, прибуток від операційної діяльності Страховика за перший квартал 2022 року порівняно з першим кварталом 2021 року виріс на 1,32% до 5,59 млн грн, а його чистий прибуток збільшився на 0,42% до 6,2 млн грн. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність СК «Перша» в умовах військової агресії росії.

 5. Агентство зазначає, що згідно із наданою СК «Перша» звітністю, станом на 31.03.2022 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

 Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Перша» за перший квартал 2022 року, Агентство відзначає: хороший рівень забезпечення високоліквідними активами, високий рівень виплат та зростання обсягів чистого та операційного прибутку Страховика.

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ "СК "Перша" - 09.08.2022

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com