Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


04/04/2023

4 квітня 2023 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за 2022 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» (тис. грн, п.п., % )

Показники

2022 рік (31.12.2022)

2021 рік (31.12.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього

897 095

785 843

111 252

14,16%

Власний капітал

171 839

149 732

22 107

14,76%

Валові зобов’язання

725 256

636 111

89 145

14,01%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

23,69%

23,54%

0,15 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти

212 068

313 365

-101 297

-32,33%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

29,24%

49,26%

-20,02 п.п.

-

Валові премії, всього

549 617

567 980

-18 363

-3,23%

Частина страхових премій, належна перестраховикам

81 203

141 417

-60 214

-42,58%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

14,77%

24,90%

-10,13 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування

215 815

241 739

-25 924

-10,72%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

39,27%

42,56%

-3,29 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності

-10 535

15 793

-26 328

-

Рентабельність продажів, %

-1,92%

2,78%

-4,70 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток)

5 593

21 144

-15 551

-73,55%

Рентабельність власного капіталу, %

3,25%

14,12%

-10,87 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж 2022 року власний капітал СК «Перша» виріс на 14,16% і склав 171,84 млн грн, а її валові зобов'язання збільшились на 14,76% до 725,26 млн грн. Зростання власного капіталу Страховика відбулось за рахунок збільшення в його структурі обсягу нерозподіленого прибутку, який за 2022 рік виріс на 14,82 млн грн до 14,93 млн грн. Дещо вищі темпи приросту власного капіталу порівняно із зобов’язаннями Страховика призвели до зростання рівня покриття власним капіталом зобов'язань СК «Перша» на 0,15 п.п. до 23,69%. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках СК «Перша» станом на 31.12.2022 р. порівняно з 31.12.2021 р. зменшився на 32,33% до 212,07 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика в аналізованому періоді зменшився на 20,02 п.п. і станом на початок 2023 року склав 29,24%. При цьому, станом на 31.12.2022 р. СК «Перша» сформувала поточні фінансові інвестиції в обсязі 125,07 млн грн, які складались з ОВДП (2,02 млн грн) та з депозитів в банках (123,05 млн грн). Отже, станом на початок 2023 року СК «Перша» мала достатній рівень забезпеченості ліквідними активами, які на 46,49% покривали її зобов’язання. 

3. Обсяг валових премій, зібраних СК «Перша» за 2022 рік, склав 549,62 млн грн, що  на 3,23% менше ніж за 2021 рік. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 42,58%, а їх частка в структурі валових премій Компанії знизилась на 10,13 п.п. до 14,77%. За 2022 рік СК «Перша» здійснила на 10,72% менше страхових виплат і відшкодувань, ніж за 2021 рік, що призвело до зниження рівня виплат на 3,29 п.п. до 39,27%, що є високим показником для non-life компаній в Україні. 

4. СК «Перша» за підсумками 2022 року отримала чистий прибуток в обсязі 5,59 млн грн, що на 73,55% менше ніж за 2021 рік. При цьому, операційний збиток Страховика за 2022 рік склав 10,54 млн грн, в той час як за 2021 рік було отримано операційний прибуток в розмірі 15,79 млн грн. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою СК «Перша» звітністю, станом на 31.12.2022 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Перша» за 2022 рік, Агентство відзначає: достатній рівень забезпечення ліквідними активами, високий рівень виплат та прибуткову діяльність Страховика. 

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність виконання своїх зобов’язань страховиком у разі його роботи за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ "СК "Перша" - 04.04.2023

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com