Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


16/08/2023

16 серпня 2023 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2023 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» (тис. грн, п.п., % )

Показники

І півріччя 2023 року (30.06.2023)

І півріччя 2022 року (30.06.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього

886 202

787 395

98 807

12,55%

Власний капітал

187 105

163 477

23 628

14,45%

Валові зобов’язання

699 097

623 918

75 179

12,05%

Покриття власним капіталом зобов’язань, %

26,76%

26,20%

0,56 п.п.

Грошові кошти та їх еквіваленти

234 107

346 644

-112 537

-32,46%

Покриття грошовими коштами зобов’язань, %

33,49%

55,56%

-22,07 п.п.

ОВДП та банківські депозити в складі поточних фінансових інвестицій

234 784

3 618

231 166

6389,33%

Покриття ліквідними активами (грошові кошти, ОВДП та депозити) зобов’язань, %

67,07%

56,14%

10,93 п.п.

Валові премії, всього

346 368

228 044

118 324

51,89%

Частина страхових премій, належна перестраховикам

32 220

33 297

-1 077

-3,23%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

9,30%

14,60%

-5,30 п.п.

Страхові виплати та відшкодування

121 900

96 523

25 377

26,29%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

35,19%

42,33%

-7,14 п.п.

Фінансовий результат від операційної діяльності

341

9 933

-9 592

-96,57%

Рентабельність продажів, %

0,10%

4,36%

-4,26 п.п.

Чистий прибуток (збиток)

14 380

12 936

1 444

11,16%

Рентабельність власного капіталу, %

7,69%

7,91%

-0,22 п.п.

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 

1. За період з 30.06.2022 р. по 30.06.2023 р. власний капітал СК «Перша» виріс на 14,45% і склав 187,11 млн грн, а її валові зобов'язання збільшились на 12,05% до 699,1 млн грн. Зростання власного капіталу СК «Перша» в аналізованому періоді відбулось завдяки її прибутковій діяльності, внаслідок чого в структурі власного капіталу істотно виріс обсяг нерозподіленого прибутку. Більші темпи приросту власного капіталу порівняно із зобов’язаннями Страховика призвели до зростання рівня покриття власним капіталом зобов'язань СК «Перша» на 0,56 п.п. до 26,76%. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках СК «Перша» станом на 30.06.2023 р. порівняно з 30.06.2022 р. знизився на 32,46% до 234,11 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика в аналізованому періоді зменшився на 22,07 п.п. і станом на початок другого півріччя 2023 року склав 33,49%. При цьому, станом на 30.06.2023 р. СК «Перша» сформувала поточні фінансові інвестиції в обсязі 237,52 млн грн, які практично повністю складались з таких ліквідних активів, як: ОВДП (41,60 млн грн), банківські депозити у національній валюті (133,98 млн грн) та банківські депозити в іноземній валюті (59,21 млн грн). В цілому, за період з 30.06.2022 р. по 30.06.2023 р. обсяг поточних ліквідних інвестицій СК «Перша» (представлених ОВДП та депозитами в банках) збільшився майже в 65 разів, а рівень покриття зобов’язань ліквідними активами виріс на 10,93 п.п. до 67,07%. Отже, станом на початок другого півріччя 2023 року СК «Перша» була добре забезпечена ліквідними активами. 

3. За перші шість місяців 2023 року СК «Перша» зібрала 346,37 млн грн валових премій, що в 1,52 раза перевищило обсяг валових премій за аналогічний період 2022 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, знизилась на 3,23%, а їх частка в структурі валових премій Компанії зменшилась на 5,30 п.п. до 9,30%. За перше півріччя 2023 року СК «Перша» здійснила на 26,29% більше страхових виплат і відшкодувань, ніж за перше півріччя 2022 року, проте за рахунок суттєвого зростання валових премій рівень виплат знизився: на 7,14 п.п. до 35,19%. Агентство позитивно оцінює істотний приріст обсягів бізнесу Страховика в складних макроекономічних умовах. 

4. Діяльність СК «Перша» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, за підсумками першого півріччя 2023 року чистий прибуток СК «Перша» склав 14,38 млн грн, що на 11,16% більше ніж за аналогічний період 2022 року, а її операційний прибуток становив 341 тис. грн. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою СК «Перша» звітністю, станом на 30.06.2023 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Перша» за перше півріччя 2023 року, Агентство відзначає: хороший рівень забезпеченості ліквідними активами, істотне зростання валових премій, хороший рівень виплат та прибуткову діяльність Страховика. 

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність виконання своїх зобов’язань страховиком у разі його роботи за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ "СК "Перша" - 16.08.2023

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com