Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


21/11/2019

21 листопада 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» за дев’ять місяців 2019 року (тис. грн., п.п., % )

Показники

9 місяців 2019 р. (30.09.2019)

9 місяців 2018 р. (30.09.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

706 852

568 980

137 872

24,23%

Власний капітал, тис. грн.

124 427

115 949

8 478

7,31%

Валові зобов’язання, тис. грн.

582 425

453 031

129 394

28,56%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

21,36%

25,59%

-4,23 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

292 515

239 841

52 674

21,96%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

50,22%

52,94%

-2,72 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

400 903

389 741

11 162

2,86%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

100 857

106 203

-5 346

-5,03%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

25,16%

27,25%

-2,09 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

170 176

140 704

29 472

20,95%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

42,45%

36,10%

6,35 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-1 971

16 019

-17 990

-

Рентабельність продажів, %

-0,49%

4,11%

-4,60 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

13 852

3 937

9 915

251,84%

Рентабельність власного капіталу, %

11,13%

3,40%

7,73 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи СК «Перша» з 30.09.2018 р. по 30.09.2019 р. збільшились на 24,23% до 706,85 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період виріс на 7,31% до 124,43 млн. грн., а валові зобов'язання збільшились на 28,56% до 582,43 млн. грн. В результаті відповідного руху показників, покриття власним капіталом зобов'язань Компанії в аналізованому періоді скоротилось на 4,23 п.п. до рівня 21,36%.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «Перша» станом на 30.09.2019 р. порівняно з 30.09.2018 р. збільшились на 21,96% і склали 292,52 млн. грн. Більш високі темпи приросту валових зобов'язань порівняно з приростом грошових коштів на рахунках Страховика призвели до зниження його ліквідності на 2,72 п.п. Таким чином, станом на 30.09.2019 р. покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика склало 50,22%, що свідчить про достатню забезпеченість Компанії ліквідними активами.

3. За дев’ять місяців 2019 року СК «Перша» зібрала 400,9 млн. грн. валових премій, що на 2,86% більше, ніж за аналогічній період 2018 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, скоротилась на 5,03% до 100,86 млн. грн., що склало 25,16% від валових премій Страховика. За підсумками трьох кварталів 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року СК «Перша» збільшила обсяги страхових виплат та відшкодувань на 20,95%, що призвело до зростання коефіцієнту виплат в аналізованому періоді на 6,35 п.п. до 42,45%.

4. Чистий прибуток СК «Перша» за дев’ять місяців 2019 року склав 13,85 млн. грн., що в 3,52 рази перевищило обсяг чистого прибутку, отриманого за аналогічний період 2018 року. За підсумками діяльності протягом дев’яти місяців 2019 року Страховик отримав збиток від операційної діяльності в розмірі 1,97 млн. грн., проте Агентство зазначає, що розмір даного збитку не є суттєвим і не може негативно вплинути на фінансову стійкість Страховика.

Таким чином, проаналізувавши діяльність СК «Перша» за дев’ять місяців 2019 року, Агентство відзначає: достатній рівень ліквідності, незначний приріст ділової активності та істотне збільшення обсягів чистого прибутку Страховика, на фоні зниження рівня покриття власним капіталом його зобов’язань.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ "СК "Перша" - 21.11.2019

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com