Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


05/07/2024

5 липня 2024 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2024 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» (тис. грн, п.п., % )

Показники

І квартал 2024 року (31.03.2024)

І квартал 2023 року (31.03.2023)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього

986 239

922 799

63 440

6,87%

Власний капітал

195 032

204 737

-9 705

-4,74%

Валові зобов’язання

791 207

718 062

73 145

10,19%

Покриття власним капіталом зобов’язань, %

24,65%

28,51%

-3,86 п.п.

 -

Грошові кошти та їх еквіваленти

228 391

227 684

707

0,31%

Покриття грошовими коштами зобов’язань, %

28,87%

31,71%

-2,84 п.п.

 -

ОВДП та банківські депозити в складі поточних фінансових інвестицій

12 261

221 628

-209 367

-94,47%

Покриття ліквідними активами (грошові кошти, ОВДП та депозити) зобов’язань, %

30,42%

62,57%

-32,15 п.п.

 -

Валові премії, всього

241 062

162 105

78 957

48,71%

Частина страхових премій, належна перестраховикам

24 284

19 158

5 126

26,76%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

10,07%

11,82%

-1,75 п.п.

 -

Страхові виплати та відшкодування

100 989

65 910

35 079

53,22%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

41,89%

40,66%

1,23 п.п.

 -

Фінансовий результат від операційної діяльності

-167

30 579

-30 746

-

Рентабельність продажів, %

-0,07%

18,86%

-18,93 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток)

1 426

32 460

-31 034

-95,61%

Рентабельність власного капіталу, %

0,73%

15,85%

-15,12 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал СК «Перша» за період з 31.03.2023 р. по 31.03.2024 р. зменшився на 4,74% і склав 195,03 млн грн, а її валові зобов'язання виросли на 10,19% до 791,21 млн грн. В результаті відповідного руху показників відбулось зниження рівня покриття власним капіталом зобов'язань СК «Перша»: на 3,86 п.п. до 24,65%. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках СК «Перша» станом на 31.03.2024 р. порівняно з 31.03.2023 р. виріс на 0,31% до 228,39 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика в аналізованому періоді зменшився на 2,84 п.п. і станом на початок другого кварталу 2024 року склав 28,87%. При цьому, станом на 31.03.2024 р. СК «Перша» сформувала портфель поточних ліквідних фінансових інвестицій, які складались з банківських депозитів, в обсязі 12,26 млн грн. Отже, станом на початок другого кварталу 2024 року ліквідні активи покривали 30,42% зобов’язань СК «Перша». 

3. За перший квартал 2024 року СК «Перша» зібрала 241,06 млн грн валових премій, що на 48,71% більше ніж за перший квартал 2023 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась на 26,76%, а їх частка в структурі валових премій Компанії зменшилась на 1,75 п.п. до 10,07%. За перші 3 місяці 2024 року СК «Перша» здійснила в 1,53 раза більше страхових виплат і відшкодувань ніж за аналогічний період 2023 року, а рівень виплат виріс на 1,23 п.п. до 41,89%. Агентство позитивно оцінює істотний приріст обсягів бізнесу Страховика в складних поточних макроекономічних умовах. 

4. За підсумками діяльності в першому кварталі 2024 року СК «Перша» отримала чистий прибуток в обсязі 1,43 млн грн, що на 95,61% менше ніж прибуток за перший квартал 2023 року. При цьому, Страховик отримав незначний операційний збиток. 

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Перша» за перший квартал 2024 року, Агентство відзначає: задовільний рівень забезпеченості ліквідними активами, хороший рівень виплат та істотне зростання обсягів бізнесу Страховика. 

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність виконання своїх зобов’язань страховиком у разі його роботи за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ "СК "Перша" - 05.07.2024

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com