Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


12/03/2020

12 березня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за 2019 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» за 2019 рік (тис. грн., п.п., % )

Показники

2019 рік (31.12.2019)

2018 рік (31.12.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

706 678

656 762

49 916

7,60%

Власний капітал, тис. грн.

125 118

114 857

10 261

8,93%

Валові зобов’язання, тис. грн.

581 560

541 905

39 655

7,32%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

21,51%

21,20%

0,31 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

296 459

250 542

45 917

18,33%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

50,98%

46,23%

4,75 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

513 842

512 035

1 807

0,35%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

123 891

136 200

-12 309

-9,04%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

24,11%

26,60%

-2,49 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

219 770

186 393

33 377

17,91%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

42,77%

36,40%

6,37 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-5 983

19 398

-25 381

-

Рентабельність продажів, %

-1,16%

3,79%

-4,95 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

14 279

5 313

8 966

168,76%

Рентабельність власного капіталу, %

11,41%

4,63%

6,78 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. З 31.12.2018 р. по 31.12.2019 р. активи СК «Перша» виросли на 7,6% до 706,68 млн. грн. Власний капітал Страховика за аналізований період показав приріст на 8,93% до 125,12 млн. грн., а валові зобов'язання збільшились на 7,32% до 581,56 млн. грн. В результаті більших темпів приросту власного капіталу, покриття власним капіталом зобов'язань Компанії впродовж 2019 року виросло на 0,31 п.п. до рівня 21,51%.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «Перша» станом на 31.12.2019 р. склали 296,46 млн. грн., що на 18,33% більше, ніж 31.12.2018 р. Більші темпи приросту обсягу грошових коштів порівняно з приростом валових зобов'язань Страховика призвели до зростання рівня покриття грошовими коштами його зобов'язань на 4,75 п.п до 50,98%. Таким чином, станом на 31.12.2019 р. СК «Перша» була достатньо забезпечена ліквідними активами.

3. За 2019 рік СК «Перша» зібрала 513,84 млн. грн. валових премій, що практично дорівнює показнику 2018 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 9,04% до 123,89 млн. грн., що склало 24,11% від валових премій Компанії. За підсумками дванадцяти місяців 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року СК «Перша» збільшила обсяги страхових виплат та відшкодувань на 17,91%, наслідком чого стало зростання в аналізованому періоді коефіцієнту виплат на 6,37 п.п. до 42,77%.

4. Чистий прибуток СК «Перша» за 2019 рік склав 14,28 млн. грн., що в 2,69 рази перевищило обсяг чистого прибутку, отриманого за 2018 рік. За підсумками діяльності впродовж дванадцяти місяців 2019 року Страховик отримав збиток від операційної діяльності в розмірі 5,98 млн. грн., порівняно з операційним прибутком в сумі 19,4 млн. грн. за 2018 рік. Агентство зазначає, що розмір даного збитку не є суттєвим і не може суттєво негативно вплинути на фінансову стійкість Страховика.

Таким чином, проаналізувавши діяльність СК «Перша» за 2019 рік, Агентство відзначає: хороший рівень ліквідності, суттєве зростання обсягів чистого прибутку Страховика, на фоні задовільного рівня покриття власним капіталом його зобов’язань.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ "СК "Перша" - 12.03.2020

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com