Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


11/08/2020

11 серпня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» за перше півріччя 2020 року (тис. грн., п.п., % )

Показники

І півріччя 2020 року (30.06.2020)

І півріччя

 2019 року (30.06.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

676 662

742 502

-65 840

-8,87%

Власний капітал, тис. грн.

128 763

127 451

1 312

1,03%

Валові зобов’язання, тис. грн.

547 899

615 051

-67 152

-10,92%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

23,50%

20,72%

2,78 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

296 449

282 177

14 272

5,06%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

54,11%

45,88%

8,23 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

215 843

274 319

-58 476

-21,32%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

54 550

76 526

-21 976

-28,72%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

25,27%

27,90%

-2,63 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

124 626

102 753

21 873

21,29%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

57,74%

37,46%

20,28 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-5 265

3 503

-8 768

-

Рентабельність продажів, %

-2,44%

1,28%

-3,72 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

5 373

12 128

-6 755

-55,70%

Рентабельність власного капіталу, %

4,17%

9,52%

-5,35 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.06.2019 р. по 30.06.2020 р. активи СК «Перша» зменшились на 8,87% до 676,66 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період виріс на 1,03% до 128,76 млн. грн., а його валові зобов'язання скоротились на 10,92% до 547,9 млн. грн. Зростання розміру власного капіталу на фоні зменшення обсягів зобов’язань Страховика призвели до збільшення показника покриття власним капіталом зобов'язань Компанії на 2,78 п.п. до 23,50%.

2. Впродовж періоду з 30.06.2019 р. по 30.06.2020 р. обсяг грошових коштів та їх еквіваленти на рахунках СК «Перша» виріс на 5,06% до 296,45 млн. грн. Як наслідок, в аналізованому періоді рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика показав приріст на 8,23 п.п до 54,11%. Таким чином, станом на 30.06.2020 р. СК «Перша» була добре забезпечена високоліквідними активами.

3. Обсяги валових премій, зібраних СК «Перша» за перші два квартали 2020 року, склали 215,84 млн. грн., що на 21,32% менше ніж за аналогічний період 2019 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 28,72% до 54,55 млн. грн., а їх частка в структурі валових премій Компанії скоротилась на 2,63 п.п. до 25,27%. Обсяги страхових виплат, здійснених СК «Перша» впродовж першого півріччя 2020 року, виросли порівняно з тим же періодом 2019 року на 21,29% до 124,63 млн. грн. В свою чергу, рівень виплат збільшився на 20,28 п.п. до 57,74%.

4. За підсумками діяльності впродовж перших двох кварталів 2020 року чистий прибуток СК «Перша» склав 5,37 млн. грн., що на 55,70% менше ніж за аналогічний період 2019 року. При цьому, Страховик отримав збиток від операційної діяльності в розмірі 5,27 млн. грн., порівняно з операційним прибутком за перше півріччя 2019 року.

Таким чином, проаналізувавши діяльність СК «Перша» за перше півріччя 2020 року, Агентство відзначає: хороший рівень ліквідності, високий рівень виплат та наявність чистого прибутку у Страховика, на фоні зменшення обсягів його бізнесу.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ "СК "Перша" - 11.08.2020

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com