Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


06/11/2020

6 листопада 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» за дев’ять місяців 2020 року (тис. грн., п.п., % )

Показники

9 місяців 2020 року (30.09.2020)

9 місяців

 2019 року (30.09.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

698 519

706 852

-8 333

-1,18%

Власний капітал, тис. грн.

116 998

124 427

-7 429

-5,97%

Валові зобов’язання, тис. грн.

581 521

582 425

-904

-0,16%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

20,12%

21,36%

-1,24 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

296 307

292 515

3 792

1,30%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

50,95%

50,22%

0,73 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

337 415

400 903

-63 488

-15,84%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

84 528

100 857

-16 329

-16,19%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

25,05%

25,16%

-0,11 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

170 003

170 176

-173

-0,10%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

50,38%

42,45%

7,93 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-12 599

-1 971

-10 628

539,22%

Рентабельність продажів, %

-3,73%

-0,49%

-3,24 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

2 449

13 852

-11 403

-82,32%

Рентабельність власного капіталу, %

2,09%

11,13%

-9,04 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.09.2019 р. по 30.09.2020 р. власний капітал СК «Перша» зменшився на 5,97% до 117 млн. грн., а її валові зобов'язання скоротились на 0,16% до 581,52 млн. грн. Більші темпи падіння власного капіталу призвели до зменшення показника покриття власним капіталом зобов'язань Компанії на 1,24 п.п. до 20,12%.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «Перша» впродовж дев’яти місяців 2020 року виросли на 1,30% до 296,31 млн. грн. Зростання обсягу грошових коштів на фоні зменшення зобов’язань Компанії призвело до приросту показника покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика на 0,73 п.п до 50,95%. Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2020 року СК «Перша» була добре забезпечена високоліквідними активами.

3. Обсяги валових премій, які СК «Перша» зібрала за три квартали 2020 року, склали 337,42 млн. грн., що було на 15,84% менше ніж за три квартали 2019 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, скоротилась на 16,19% до 84,53 млн. грн., а їх частка в структурі валових премій Компанії зменшилась на 0,11 п.п. до 25,05%. Впродовж дев’яти місяців 2020 року СК «Перша» здійснила 170 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що практично дорівнює обсягу страхових виплат за аналогічний період 2019 року. При цьому, рівень виплат виріс на 7,93 п.п. до 50,38%.

4. Чистий прибуток СК «Перша» за дев’ять місяців 2020 року склав 2,45 млн. грн., що на 82,32% менше ніж за дев’ять місяців 2019 року. При цьому, Страховик отримав збиток від операційної діяльності в сумі 12,6 млн. грн., що в 6,4 разів перевищує операційний збиток за дев’ять місяців 2019 року.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою СК «Перша» звітністю, впродовж аналізованого періоду Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Перша» за дев’ять місяців 2020 року, Агентство відзначає: хороший рівень ліквідності, високий рівень виплат та наявність чистого прибутку у Страховика, на фоні зменшення показника покриття власним капіталом зобов’язань та падіння обсягів бізнесу Компанії.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ "СК "Перша" - 06.11.2020

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com