Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «Перша»


28/05/2021

28 травня 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (код ЄДРПОУ 31681672) на рівні uaAA за національною шкалою. При оновленні рейтингу Агентство керувалося висновками, зробленими в результаті аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Перша» за перший квартал 2021 року (тис. грн, п.п., % )

Показники

І квартал 2021 року (31.03.2021)

І квартал 2020 року (31.03.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

771 669

733 892

37 777

5,15%

Власний капітал, тис. грн.

134 748

129 235

5 513

4,27%

Валові зобов’язання, тис. грн.

636 921

604 657

32 264

5,34%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

21,16%

21,37%

-0,21 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

325 291

302 100

23 191

7,68%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

51,07%

49,96%

1,11 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

145 237

116 790

28 447

24,36%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

30 897

25 967

4 930

18,99%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

21,27%

22,23%

-0,96 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

54 283

53 986

297

0,55%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

37,38%

46,22%

-8,84 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

5 514

907

4 607

507,94%

Рентабельність продажів, %

3,80%

0,78%

3,02 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

6 176

6 222

-46

-0,74%

Рентабельність власного капіталу, %

4,58%

4,81%

-0,23 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.03.2020 по 31.03.2021 р. власний капітал СК «Перша» виріс на 4,27% до 134,75 млн грн, а її валові зобов'язання збільшились на 5,34% до 636,92 млн грн. В результаті більших темпів приросту зобов'язань відбулось зниження показника покриття власним капіталом зобов'язань Компанії на 0,21 п.п. до 21,16%.

2. Впродовж аналізованого періоду обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках СК «Перша» збільшився на 7,68% і станом на 31.03.2021 р. склав 325,29 млн грн. Наслідком більших темпів приросту грошових коштів порівняно із зобов’язаннями Компанії стало збільшення рівня покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика на 1,11 п.п. до 51,07%. Таким чином, станом на початок другого кварталу 2021 року СК «Перша» була добре забезпечена високоліквідними активами.

3. Обсяг валових премій, зібраних СК «Перша» за перший квартал 2021 року склав 145,24 млн грн, що на 24,36% перевищило обсяг премій за аналогічний період 2020 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 18,99% до 30,9 млн. грн., а їх частка в структурі валових премій Компанії знизилась на 0,96 п.п. до 21,27%. За перші три місяці 2021 року СК «Перша» здійснила 54,28 млн. грн. страхових виплат і відшкодувань, що на 0,55% менше ніж за перший квартал 2020 року. При цьому, рівень виплат зменшився на 8,84 п.п. до 37,38%.

 4. Діяльність СК «Перша» в аналізованому період була прибутковою. Зокрема,  прибуток від операційної діяльності за перший квартал 2021 року порівняно з першим кварталом 2020 року виріс на 4,61 млн грн до 5,51 млн грн, а чистий прибуток зменшився на 0,74% до 6,18 млн грн.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою СК «Перша» звітністю, станом на 31.03.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «Перша» за перший квартал 2021 року, Агентство відзначає: хороший рівень ліквідності, зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ "СК "Перша" - 28.05.2021

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com