Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Альфа Страхування»


25/04/2022

25 квітня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити рейтинг фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за 2021 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за 2021 рік, тис. грн, %, п.п.

Показники

2021 рік (31.12.2021)

2020 року (31.12.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

947 376

758 426

188 950

24,91%

Власний капітал, тис. грн

359 048

305 619

53 429

17,48%

Валові зобов’язання, тис. грн

588 328

452 807

135 521

29,93%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

61,03%

67,49%

-6,46 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

420 444

429 278

-8 834

-2,06%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

71,46%

94,80%

-23,34 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

1 524 416

1 150 657

373 759

32,48%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

31 796

18 002

13 794

76,62%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

2,09%

1,56%

0,53 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

433 155

313 272

119 883

38,27%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

28,41%

27,23%

1,18 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

64 602

37 013

27 589

74,54%

Рентабельність продажів, %

4,24%

3,22%

1,02 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

53 429

39 884

13 545

33,96%

Рентабельність власного капіталу, %

14,88%

13,05%

1,83 п.п.

-

           Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. Впродовж 2021 року власний капітал ПрАТ «СК «Альфа Страхування» показав приріст на 17,48% і станом на 31.12.2021 р. склав 359,05 млн грн. За цей же період валові зобов'язання Страховика виросли на 29,93% до 588,33 млн грн. В результаті відбулось зменшення рівня покриття власним капіталом зобов’язань Страховика на 6,46 п.п. до 61,03%. Таким чином, не дивлячись на зниження, станом на початок 2022 року рівень забезпеченості власним капіталом ПрАТ «СК «Альфа Страхування» залишався хорошим.                                                       

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за період 31.12.2020 р. по 31.12.2021 р. зменшились на 2,06% до 420,44 млн грн, а співвідношення між грошовими коштами та валовими зобов’язаннями Страховика знизилось на 23,34 п.п. до 71,46%. Таким чином, станом на початок 2022 року ПрАТ «СК «Альфа Страхування» мало дуже високий рівень покриття зобов’язань високоліквідними активами. Також Агентство зазначає, що станом на 31.12.2021 р. ПрАТ «СК «Альфа Страхування» сформувало портфель інвестицій в ОВДП в розмірі 223,369 млн грн, що позитивно впливало на забезпеченість Компанії ліквідними активами. Отже станом на 31.12.2021 р.  ПрАТ «СК «Альфа Страхування» було дуже добре забезпечене ліквідними активами, які в сукупності покривали 109,43% зобов’язань Страховика. 

3. Обсяги бізнесу ПрАТ «СК «Альфа Страхування» в аналізованому періоді продовжили зростати. Так, обсяги валових премій, отриманих за 2021 рік, виросли порівняно з 2020 роком в 1,32 рази і склали 1,524 млрд грн. Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями виросло на 0,53 п.п. до 2,09%. Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу Страховика в умовах триваючих в 2021 році карантинних обмежень. 

4. Діяльність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, фінансовий результат від операційної діяльності Страховика за 2021 року порівняно з 2020 роком виріс на 74,54% до 64,6 млн грн, а його чистий прибуток збільшився на 33,96% до 53,43 млн грн. Вагомі фінансові результати Страховика позитивно оцінюються Агентством.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою ПрАТ «СК «Альфа Страхування» звітністю станом на 31.12.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

       Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за 2021 рік, а також регулярну та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відмічає: високий рівень забезпеченості високоліквідними та ліквідними активами, хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом, приріст валових премій, а також вагомі обсяги чистого та операційного прибутку Страховика. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «Альфа Страхування» (укр.) - 25.04.2022
Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com