Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Альфа Страхування»


16/11/2020

16 листопада 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити рейтинг фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за дев’ять місяців 2020 року, тис. грн., %, п.п.

Показники

9 місяців 2020 року (30.09.2020)

9 місяців 2019 року (30.09.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

711 224

617 128

94 096

15,25%

Власний капітал, тис. грн.

305 350

291 697

13 653

4,68%

Валові зобов’язання, тис. грн.

405 874

325 431

80 443

24,72%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

75,23%

89,63%

-14,40 п.п.

 

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

395 150

288 124

107 026

37,15%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

97,36%

88,54%

8,82 п.п.

 

Валові премії, всього, тис. грн.

789 059

751 428

37 631

5,01%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

11 692

13 647

-1 955

-14,33%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

1,48%

1,82%

-0,34 п.п.

 

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

213 177

228 343

-15 166

-6,64%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

27,02%

30,39%

-3,37 п.п.

 

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

34 120

17 264

16 856

97,64%

Рентабельність продажів, %

4,32%

2,30%

2,02 п.п.

 

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

39 989

32 109

7 880

24,54%

Рентабельність власного капіталу, %

13,10%

11,01%

2,09 п.п.

 

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 30.09.2019 по 30.09.2020 р. власний капітал ПрАТ «СК «Альфа Страхування» виріс на 4,68% до 305,35 млн. грн. Валові зобов'язання Страховика за цей же період збільшились на 24,72% до 405,87 млн. грн. Більші темпи приросту зобов’язань порівняно з приростом власного капіталу призвели до зниження показника покриття власним капіталом зобов’язань на 14,40 п.п. до 75,23%. Таким чином, не дивлячись на зниження, станом на кінець третього кварталу 2020 року рівень забезпеченості власним капіталом ПрАТ «СК «Альфа Страхування» залишався високим.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СК «Альфа Страхування» станом на 30.09.2020 р. склав 395,15 млн. грн., що на 37,15% перевищило показник станом на 30.09.2019 р. Співвідношення мж грошовими коштами та валовими зобов’язаннями Страховика в аналізованому періоді виросло на 8,82 п.п. 97,36%. Такий рівень цього показника свідчить про те, що станом на кінець третього кварталу 2020 року ПрАТ «СК «Альфа Страхування» була дуже добре забезпечена високоліквідними активами. Крім того, Агентство звертає увагу, що станом на 30.09.2020 р. ПрАТ «СК «Альфа Страхування» було сформовано портфель інвестицій в ОВДП в сумі 133,644 млн. грн., що позитивно впливало на забезпеченість Компанії ліквідними активами.

3. Обсяг валових премій, отриманих ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за дев’ять місяців 2020 року, виріс порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 5,01% до 789,06 млн. грн. Частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 14,33%, а питома вага перестрахування у валових преміях Компанії скоротилась на 0,34 п.п. до 1,48%. Агентство позитивно оцінює приріст обсягів валового бізнесу Страховика в поточних макроекономічних умовах.

4. Діяльність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» в аналізованому періоді була прибутковою, при цьому Компанія суттєво наростила свої фінансові результати. Зокрема, операційний прибуток Страховика за три квартали 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року виріс на 97,64% до 34,12 млн. грн., а чистий прибуток – збільшився на 24,54% до 39,99 млн. грн.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою ПрАТ «СК «Альфа Страхування» звітністю, впродовж аналізованого періоду Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за дев’ять місяців 2020 року, а також регулярну та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відмічає: високий рівень забезпеченості Страховика високоліквідними активами та власним капіталом, а також зростання чистого та операційного прибутку при вагомих його обсягах.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «Альфа Страхування» (укр.) - 16.11.2020

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com