Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Альфа Страхування»


07/06/2021

7 червня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити рейтинг фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за перший квартал 2021 року, тис. грн, %, п.п.

Показники

2021 рік (31.03.2021)

2020 рік (31.03.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

785 212

658 734

126 478

19,20%

Власний капітал, тис. грн.

307 928

297 375

10 553

3,55%

Валові зобов’язання, тис. грн.

477 284

361 359

115 925

32,08%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

64,52%

82,29%

-17,77 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

367 217

317 915

49 302

15,51%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

76,94%

87,98%

-11,04 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

355 619

289 153

66 466

22,99%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

2 634

1 282

1 352

105,46%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

0,74%

0,44%

0,30 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

96 590

79 970

16 620

20,78%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

27,16%

27,66%

-0,50 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

2 400

21 444

-19 044

-88,81%

Рентабельність продажів, %

0,67%

7,42%

-6,75 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

2 309

25 206

-22 897

-90,84%

Рентабельність власного капіталу, %

0,75%

8,48%

-7,73 п.п.

-

        Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за період з 31.03.2020 р. по 31.03.2021 р. збільшився на 3,55% до 307,93 млн грн. Як і в минулому періоді, зростання власного капіталу Страховика відбулось завдяки збільшенню обсягів нерозподіленого прибутку. Валові зобов'язання Страховика за аналізований збільшились на 32,08% до 477,28 млн грн. Наслідком істотного зростання зобов’язань Компанії стало зниження показника покриття власним капіталом зобов’язань на 17,77 п.п. до 64,52%. Таким чином, не дивлячись на зниження, станом на початок другого кварталу 2021 року рівень забезпеченості власним капіталом ПрАТ «СК «Альфа Страхування» був хорошим.

2. Станом на 31.03.2021 р. порівняно з 31.03.2020 р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СК «Альфа Страхування» виріс на 15,51% до 367,22 млн грн. Співвідношення мж грошовими коштами та валовими зобов’язаннями Страховика впродовж аналізованого періоду зменшилось на 11,04 п.п. до 76,94%. Таким чином, станом на початок другого кварталу 2021 року ПрАТ «СК «Альфа Страхування» мало високий рівень покриття зобов’язань високоліквідними активами. Крім того, Агентство зазначає, що станом на 31.03.2021 р. ПрАТ «СК «Альфа Страхування» було інвестовано в ОВДП 177,559 млн грн, що позитивно впливало на забезпеченість Компанії ліквідними активами. Отже, станом на початок другого кварталу 2021 року ліквідні активи в 1,14 рази перевищували зобов’язання Страховика.

3. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ПрАТ «СК «Альфа Страхування» продовжили зростання. Зокрема, обсяг валових премій, отриманих Страховиком за перший квартал 2021 року, виріс порівняно з першим кварталом 2020 року на 22,99% до 355,62 млн грн. При цьому, співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями виросло на 0,30 п.п. до 0,74%. Агентство позитивно оцінює зростання рівня ділової активності Страховика в умовах триваючих карантинних обмежень.

4. Діяльність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» в аналізованому періоді була прибутковою, проте фінансові результати Компанії зменшились. Зокрема, операційний прибуток Страховика за перший квартал 2021 року склав 2,4 млн грн, а чистий прибуток становив 2,31 млн грн.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою ПрАТ «СК «Альфа Страхування» звітністю, станом на 31.03.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

          Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за перший квартал 2021 року, а також регулярну та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відмічає: високий рівень забезпеченості ліквідними активами, хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом, а також прибуткову діяльність Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «Альфа Страхування» (укр.) - 07.06.2021

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com