Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СК «Альфа Страхування»


05/08/2021

5 серпня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити рейтинг фінансової стійкості (надійності) страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Альфа Страхування» (код ЄДРПОУ 30968986) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA+ характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за перше півріччя 2021 року, тис. грн, %, п.п.

Показники

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

І півріччя 2020 року (30.06.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

787 767

656 660

131 107

19,97%

Власний капітал, тис. грн.

310 255

298 474

11 781

3,95%

Валові зобов’язання, тис. грн.

477 512

358 186

119 326

33,31%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

64,97%

83,33%

-18,36 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

364 628

339 677

24 951

7,35%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

76,36%

94,83%

-18,47 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

676 118

516 608

159 510

30,88%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

4 645

2 199

2 446

111,23%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

0,69%

0,43%

0,26 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

193 218

148 971

44 247

29,70%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

28,58%

28,84%

-0,26 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

4 379

27 327

-22 948

-83,98%

Рентабельність продажів, %

0,65%

5,29%

-4,64 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

4 636

33 113

-28 477

-86,00%

Рентабельність власного капіталу, %

1,49%

11,09%

-9,60 п.п.

-

          Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ПрАТ «СК «Альфа Страхування» впродовж періоду з 30.06.2020 р. по 30.06.2021 р. виріс на 3,95% до 310,26 млн грн. Валові зобов'язання Страховика за аналізований період збільшились на 33,31% і склали 477,51 млн грн. В результаті більших темпів приросту зобов’язань Компанії показник покриття власним капіталом зобов’язань скоротився на 18,36 п.п. до 64,97%. Таким чином, не дивлячись на зниження, станом на початок другого півріччя 2021 року рівень забезпеченості власним капіталом ПрАТ «СК «Альфа Страхування» залишався хорошим.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ПрАТ «СК «Альфа Страхування» станом на 30.06.2021 р. склали 364,63 млн грн, що на 7,35% більше ніж на 30.06.2020 р. Проте співвідношення між грошовими коштами та валовими зобов’язаннями Страховика в аналізованому періоді зменшилось на 18,47 п.п. до 76,36%. Таким чином, станом на початок третього кварталу 2021 року ПрАТ «СК «Альфа Страхування» мало високий рівень покриття зобов’язань високоліквідними активами. Крім того, Агентство зазначає, що станом на 30.06.2021 р. ПрАТ «СК «Альфа Страхування» сформувало портфель інвестицій в ОВДП в розмірі 182,298 млн грн, що позитивно впливало на забезпеченість Компанії ліквідними активами: ліквідні активи Страховика в 1,15 рази перевищували його зобов’язання.

3. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ПрАТ «СК «Альфа Страхування» продовжили стрімко зростати. Зокрема, обсяг валових премій, отриманих Страховиком за перші два квартали 2021 року, виріс порівняно з аналогічним періодом 2020 року на 30,88% і склав 676,12 млн грн. При цьому, співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями виросло на 0,26 п.п. до 0,69%. Агентство позитивно оцінює зростання рівня ділової активності Страховика в поточних макроекономічних умовах.

4. Діяльність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» в аналізованому періоді була прибутковою, хоча фінансові результати Компанії зменшились. Так, операційний прибуток Страховика за перше півріччя 2021 року склав 4,38 млн грн, а його чистий прибуток становив 4,64 млн грн.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою ПрАТ «СК «Альфа Страхування» звітністю, станом на 30.06.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

           Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «Альфа Страхування» за перше півріччя 2021 року, а також регулярну та особливу інформацію Компанії як емітента, Агентство відмічає: високий рівень забезпеченості високоліквідними та ліквідними активами, хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом, приріст обсягів бізнесу, а також прибуткову діяльність Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «Альфа Страхування» (укр.) - 05.08.2021
           Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com