Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»


05/11/2019

5 листопада 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика СК «ГАРДІАН» (код ЄДРПОУ 35417298) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ТДВ «СК «ГАРДІАН» за дев’ять місяців 2019 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

9 місяців 2019 р. (30.09.2019)

9 місяців 2018 р. (30.09.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

272 702

155 909

116 793

74,91%

Власний капітал, тис. грн.

118 011

100 927

17 084

16,93%

Валові зобов’язання, тис. грн.

154 691

54 982

99 709

181,35%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

76,29%

183,56%

-107,27 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

84 120

12 221

71 899

588,32%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

54,38%

22,23%

32,15 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

237 946

71 702

166 244

231,85%

Чисті премії, всього, тис. грн.

213 478

51 646

161 832

313,35%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

24 468

20 056

4412

22,00%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

10,28%

27,97%

-17,69 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

34 233

14 406

19 827

137,63%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

14,39%

20,09%

-5,70 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-272

-2 509

2 237

-

Рентабельність продажів, %

-0,11%

-3,50%

3,39 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

178

75

103

137,33%

Рентабельність власного капіталу, %

0,15%

0,07%

0,08 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ТДВ «СК «ГАРДІАН» за період з 30.09.2018 р. по 30.09.2019 р. показали приріст на 74,91% до 272,7 млн. грн. Власний капітал Компанії в аналізованому періоді збільшився на 16,93% до 118,01 млн. грн., а її валові зобов'язання виросли в 2,8 рази до 154,69 млн. грн. Більші темпи приросту валових зобов'язань порівняно з приростом власного капіталу Страховика призвели до зниження його капіталізації за період з 30.09.2018 р. по 30.09.2019 р. на 107,27 п.п до 76,29%. Таким чином, незважаючи на істотне зниження, значення даного показника свідчить про високий рівень покриття власним капіталом зобов'язань в ТДВ «СК «ГАРДІАН» .

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ТДВ «СК «ГАРДІАН» станом на 30.09.2019 р. склали 84,12 млн. грн., збільшившись в 6,99 разів порівняно з 30.09.2018 р. В результаті в аналізованому періоді покриття грошовими коштами зобов’язань страховика виросло більше ніж вдвічі до 54,38%, що свідчить про хороший рівень забезпеченості Компанії високоліквідними активами.

3. Ділова активність ТДВ «СК «ГАРДІАН» в аналізованому періоді продовжила стрімко зростати. Зокрема, валові премії Страховика за перші дев’ять місяців 2019 року склали 237,95 млн. грн., що в 3,32 рази перевищило обсяг валових премій за аналогічний період 2018 року. При цьому, співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, і валовими преміями знизилось на 17,69 п.п. до 10,28%. Страхові виплати та відшкодування, здійснені Компанією за три квартали 2019 року, виросли порівняно з обсягами виплат і відшкодувань за три квартали 2018 року в 2,38 рази, досягнувши 34,23 млн. грн. Рівень виплат за підсумками дев’яти місяців 2019 року склав 14,39%, що на 5,7 п.п. менше, ніж за аналогічний період 2018 року.

4. В аналізованому періоді Страховик покращив свої фінансову результати. Так, за підсумками діяльності протягом дев’яти місяців 2019 року ТДВ «СК «ГАРДІАН» отримало незначний збиток від операційної діяльності в сумі 0,27 млн. грн., істотно скоротивши розмір операційного збитку порівняно з результатами діяльності протягом дев’яти місяців 2018 року. Чистий прибуток Страховика за три квартали 2019 року склав 0,18 млн. грн., що в 2,4 більше, ніж чистий прибуток за три квартали 2018 року.

Таким чином, проаналізувавши звітність ТДВ «СК «ГАРДІАН» за дев’ять місяців 2019 року, Агентство відзначає: високий запас капіталу, зростання рівня ліквідності, суттєве збільшення ділової активності та покращення фінансових результатів Страховика.

 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТДВ СК «Гардіан» (укр.) - 05.11.2019

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com