Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»


01/08/2022

1 серпня 2022 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика СК «ГАРДІАН» (код ЄДРПОУ 35417298) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2022 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ТДВ «СК «ГАРДІАН» за перше півріччя 2022 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

І півріччя 2022 року (30.06.2022)

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

553 495

386 217

167 278

43,31%

Власний капітал, тис. грн

197 534

123 471

74 063

59,98%

Валові зобов’язання, тис. грн

355 961

262 746

93 215

35,48%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

55,49%

46,99%

8,50 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

144 853

81 032

63 821

78,76%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

40,69%

30,84%

9,85 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

353 800

328 057

25 743

7,85%

Чисті премії, всього, тис. грн

326 731

290 668

36 063

12,41%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

27 069

37 389

-10 320

-27,60%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

7,65%

11,40%

-3,75 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

58 257

68 362

-10 105

-14,78%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

16,47%

20,84%

-4,37 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

49 711

9 599

40 112

417,88%

Рентабельність продажів, %

14,05%

2,93%

11,12 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

48 701

3 102

45 599

1469,99%

Рентабельність власного капіталу, %

24,65%

2,51%

22,14 п.п.

-

       Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.06.2021 р. по 30.06.2022 р. власний капітал ТДВ «СК «ГАРДІАН» виріс на 59,98% і склав 197,534 млн грн. Зростання власного капіталу Страховика відбулось за рахунок збільшення обсягів нерозподіленого прибутку в його структурі, який впродовж аналізованого періоду виріс в 12 разів або на 72,09 млн грн. Валові зобов'язання ТДВ «СК «ГАРДІАН» за період з 30.06.2021 р. по 30.06.2022 р. виросли на 35,48% до 355,96 млн грн. В результаті більших темпів приросту власного капіталу в аналізованому періоді відбулось зростання співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями ТДВ «СК «ГАРДІАН» на 8,50 п.п. до 55,49%, що свідчить про прийнятний рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика станом на початок другого півріччя 2022 року.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ТДВ «СК «ГАРДІАН» впродовж періоду з  30.06.2021 р. по 30.06.2022 р. виріс на 78,76% до 144,85 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов’язань ТДВ «СК «ГАРДІАН» збільшився на 9,85 п.п. до 40,69%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 30.06.2022 р. Страховик сформував портфель поточних фінансових інвестицій в сумі 65,293 млн грн, який повністю складався з ОВДП, які вважаються ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику. Наявність у ТДВ «СК «ГАРДІАН» портфеля інвестицій в ОВДП позитивно впливала на його забезпеченість ліквідними активами, які в сукупності покривали 59,04% зобов’язань Страховика.

3. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТДВ «СК «ГАРДІАН» продовжили зростати. Зокрема, обсяги валових премій, отриманих Страховиком за перше півріччя 2022 року, виросли порівняно з першим півріччям 2021 року на 7,85% і склали 353,8 млн грн. Чисті премії Страховика за цей же період збільшились на 12,41% до 326,73 млн грн. При цьому, до ТОП-3 видів страхування за обсягами премій в першому півріччі 2022 року в ТДВ «СК «ГАРДІАН» можна віднести: страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за міжнародними договорами), на яке припадало 35,38% від загальної суми страхових премій, ОСЦПВВНТЗ (31,93% премій) та страхування медичних витрат (18,58% премій). Рівень виплат ТДВ «СК «ГАРДІАН» за підсумками перших двох кварталів 2022 року знизився порівняно з аналогічним періодом 2021 року на 4,37 п.п. до 16,47%.

Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу ТДВ «СК «ГАРДІАН» в умовах повномасштабної військової агресії росії та запровадження в Україні воєнного стану.

4. Діяльність ТДВ «СК «ГАРДІАН» в аналізованому періоді була прибутковою, причому фінансові результати Страховика продемонструвати істотне зростання. Зокрема, операційний прибуток ТДВ «СК «ГАРДІАН» за перше півріччя 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року виріс в 5,2 рази до 49,711 млн грн, а чистий прибуток Компанії збільшився в 15,7 разів до 48,7 млн грн.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 30.06.2022 р. ТДВ «СК «ГАРДІАН» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ТДВ «СК «ГАРДІАН» за перше півріччя 2022 року, Агентство відмічає: прийнятний запас капіталу та рівень забезпеченості ліквідними активами, приріст обсягів бізнесу та істотне зростання чистого та операційного прибутків Компанії. Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу та високі показники рентабельності ТДВ «СК «ГАРДІАН» в умовах зниження ділової активності в Україні внаслідок нападу росії та введення в Україні воєнного стану.

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТДВ СК «Гардіан» (укр.) - 01.08.2022

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com