Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»


27/02/2023

27 лютого 2023 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика СК «ГАРДІАН» (код ЄДРПОУ 35417298) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за 2022 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ТДВ «СК «ГАРДІАН» за 2022 рік (тис. грн, п.п., %)

Показники

2022 рік (31.12.2022)

2021 рік (31.12.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

786 729

469 030

317 699

67,74%

Власний капітал, тис. грн

245 026

148 833

96 193

64,63%

Валові зобов’язання, тис. грн

541 703

320 197

221 506

69,18%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

45,23%

46,48%

-1,25 п.п.

 -

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

249 069

84 036

165 033

196,38%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

45,98%

26,25%

19,73 п.п.

 -

Валові премії, всього, тис. грн

922 797

671 491

251 306

37,43%

Чисті премії, всього, тис. грн

855 983

610 432

245 551

40,23%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

66 814

61 058

5 756

9,43%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

7,24%

9,09%

-1,85 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

169 177

145 706

23 471

16,11%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

18,33%

21,70%

-3,37 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

-17 363

19 519

-36 882

-

Рентабельність продажів, %

-1,88%

2,91%

-4,79 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

13 003

28 465

-15 462

-54,32%

Рентабельність власного капіталу, %

5,31%

19,13%

-13,82 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ТДВ «СК «ГАРДІАН» за період з 31.12.2021 р. по 31.12.2022 р. виріс на 64,63% і склав 245,03 млн грн. Зростання власного капіталу Страховика відбулось за рахунок збільшення обсягів нерозподіленого прибутку та капіталу у дооцінках в його структурі, які за аналізований період виросли на 35,69% та майже в 6 разів відповідно. Валові зобов'язання ТДВ «СК «ГАРДІАН» впродовж 2022 року виросли на 69,18% до 541,70 млн грн. Дещо вищі темпи приросту валових зобов’язань призвели до зменшення співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями ТДВ «СК «ГАРДІАН» на 1,25 п.п. до 45,23%, що свідчить про прийнятний рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика станом на початок 2023 року. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ТДВ «СК «ГАРДІАН» впродовж 2022 року виріс майже втричі і станом на початок 2023 року склав 249,1 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов’язань ТДВ «СК «ГАРДІАН» збільшився на 19,73 п.п. до 45,98%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 31.12.2022 р. Страховик сформував портфель поточних фінансових інвестицій в сумі 81,616 млн грн, що повністю складався з ОВДП, які вважаються ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику. Наявність у ТДВ «СК «ГАРДІАН» портфеля інвестицій в ОВДП позитивно впливала на його забезпеченість ліквідними активами, які в сукупності покривали 61,05% зобов’язань Страховика. 

3. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТДВ «СК «ГАРДІАН» продовжили зростати. Зокрема, обсяги валових премій, отриманих Страховиком за 2022 рік, виросли порівняно з 2021 роком на 37,43% до 922,8 млн грн, а його чисті премії збільшились на 40,23% до 855,98 млн грн. При цьому, до ТОП-3 видів страхування за обсягами премій за підсумками 2022 року в ТДВ «СК «ГАРДІАН» можна віднести: страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за міжнародними договорами), на яке припадало 46,5% від загальної суми страхових премій, ОСЦПВВНТЗ (32,1% премій) та страхування медичних витрат (10,2% премій). Рівень виплат ТДВ «СК «ГАРДІАН» за підсумками 2022 року в порівнянні з 2021 роком знизився на 3,37 п.п. і склав 18,33%.

Агентство позитивно оцінює істотне зростання обсягів бізнесу ТДВ «СК «ГАРДІАН» в умовах повномасштабної військової агресії росії та запровадження в Україні воєнного стану. 

4. Чистий прибуток ТДВ «СК «ГАРДІАН» за 2022 рік склав 13 млн грн, що було на 54,32% менше ніж за 2021 рік. Проте фінансовий результат від операційної діяльності Страховика за підсумками 2022 року виявився від’ємним. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 31.12.2022 р. ТДВ «СК «ГАРДІАН» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши звітність ТДВ «СК «ГАРДІАН» за 2022 рік, Агентство відмічає: прийнятний запас капіталу та рівень забезпеченості ліквідними активами, суттєвий приріст обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Компанії. Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу та наявність чистого прибутку у ТДВ «СК «ГАРДІАН» в складних умовах діяльності на вітчизняному страховому ринку, викликаних нападом росії та введенням в Україні воєнного стану.

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТДВ СК «Гардіан» (укр.) - 27.02.2023

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com