Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»


27/04/2023

27 квітня 2023 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика СК «ГАРДІАН» (код ЄДРПОУ 35417298) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2023 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ТДВ «СК «ГАРДІАН» за І квартал 2023 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

І квартал 2023 року (31.03.2023)

І квартал 2022 року (31.03.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

849 235

482 904

366 331

75,86%

Власний капітал, тис. грн

247 369

170 474

76 895

45,11%

Валові зобов’язання, тис. грн

601 866

312 430

289 436

92,64%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

41,10%

54,56%

-13,46 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

218 484

80 116

138 368

172,71%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

36,30%

25,64%

10,66 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

340 502

167 305

173 197

103,52%

Чисті премії, всього, тис. грн

300 402

159 336

141 066

88,53%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

40 100

7 969

32 131

403,20%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

11,78%

4,76%

7,02 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

83 603

30 214

53 389

176,70%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

24,55%

18,06%

6,49 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

1 846

20 200

-18 354

-90,86%

Рентабельність продажів, %

0,54%

12,07%

-11,53 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

2 343

21 641

-19 298

-89,17%

Рентабельність власного капіталу, %

0,95%

12,69%

-11,74 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. Власний капітал ТДВ «СК «ГАРДІАН» за період з 31.03.2022 р. по 31.03.2023 р. виріс на 45,11% і склав 247,37 млн грн. Валові зобов'язання ТДВ «СК «ГАРДІАН» за цей же період виросли на 92,64% до 601,87 млн грн. В результаті більших темпів приросту валових зобов’язань співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями ТДВ «СК «ГАРДІАН» зменшилось на 13,46 п.п. і станом на початок другого кварталу 2023 року склало 41,10%, що свідчить про прийнятний рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ТДВ «СК «ГАРДІАН» впродовж періоду з 31.03.2022 по 31.03.2023 виріс в 2,73 раза до 218,48 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов’язань ТДВ «СК «ГАРДІАН» збільшився на 10,66 п.п. до 36,30%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 31.03.2023 р. Страховик сформував портфель поточних фінансових інвестицій в сумі 84,79 млн грн, що повністю складався з ОВДП, які вважаються ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику. Наявність у ТДВ «СК «ГАРДІАН» портфеля інвестицій в ОВДП позитивно впливала на його забезпеченість ліквідними активами, які в сукупності покривали 50,39% зобов’язань Страховика. 

3. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТДВ «СК «ГАРДІАН» продовжили зростати. Зокрема, за перший квартал 2023 року Страховик отримав 340,5 млн грн валових премій, що в 2,04 раза більше ніж за перший квартал 2022 року, а його чисті премії збільшились на 88,53% до 300,4 млн грн. При цьому, до ТОП-3 видів страхування за обсягами премій за підсумками першого кварталу 2023 року в ТДВ «СК «ГАРДІАН» можна віднести: страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за міжнародними договорами), на яке припадало 66,72% від загальної суми страхових премій, ОСЦПВВНТЗ (20,1% премій) та страхування медичних витрат (4,88% премій). Рівень виплат ТДВ «СК «ГАРДІАН» за підсумками першого кварталу 2023 року в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року виріс на 6,49 п.п. і склав 24,55%.

Агентство позитивно оцінює істотне зростання обсягів бізнесу ТДВ «СК «ГАРДІАН» в умовах повномасштабної військової агресії росії та запровадження в Україні воєнного стану. 

4. Діяльність Страховика в аналізованому періоді була прибутковою, проте обсяги прибутку зменшились. Зокрема, операційний прибуток ТДВ «СК «ГАРДІАН» за перший квартал 2023 року склав 1,85 млн грн (на 90,86% менше ніж за перший квартал 2022 року), а чистий прибуток склав 2,34 млн грн (на 89,17% менше). 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 31.03.2023 р. ТДВ «СК «ГАРДІАН» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши звітність ТДВ «СК «ГАРДІАН» за перший квартал 2023 року, Агентство відмічає: прийнятний запас капіталу та рівень забезпеченості ліквідними активами, істотний приріст обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Компанії. Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу та наявність чистого і операційного прибутку у ТДВ «СК «ГАРДІАН» в складних умовах діяльності на вітчизняному страховому ринку, викликаних нападом росії та введенням в Україні воєнного стану. 

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТДВ СК «Гардіан» (укр.) - 27.04.2023

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com