Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»


25/07/2023

25 липня 2023 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика СК «ГАРДІАН» (код ЄДРПОУ 35417298) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2023 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ТДВ «СК «ГАРДІАН» за І півріччя 2023 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

І півріччя 2023 року (30.06.2023)

І півріччя 2022 року (30.06.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

921 029

553 495

367 534

66,40%

Власний капітал, тис. грн

248 707

197 534

51 173

25,91%

Валові зобов’язання, тис. грн

672 322

355 961

316 361

88,88%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

36,99%

55,49%

-18,50 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

188 098

144 853

43 245

29,85%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

27,98%

40,69%

-12,71 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

673 785

353 800

319 985

90,44%

Чисті премії, всього, тис. грн

603 303

326 731

276 572

84,65%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

70 482

27 069

43 413

160,38%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

10,46%

7,65%

2,81 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

180 166

58 257

121 909

209,26%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

26,74%

16,47%

10,27 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

-5 880

49 711

-55 591

-111,83%

Рентабельність продажів, %

-0,87%

14,05%

-14,92 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

3 680

48 701

-45 021

-92,44%

Рентабельність власного капіталу, %

1,48%

24,65%

-23,17 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. За період з 30.06.2022 р. по 30.06.2023 р. власний капітал ТДВ «СК «ГАРДІАН» виріс на 25,91% і склав 248,71 млн грн. Валові зобов'язання ТДВ «СК «ГАРДІАН» за цей же період виросли на 88,88% до 672,32 млн грн. Більші темпи приросту валових зобов’язань призвели до зниження співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями ТДВ «СК «ГАРДІАН» на 18,50 п.п. Таким чином, станом на початок другого півріччя 2023 року цей показник склав 36,99%, що свідчить про прийнятний рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ТДВ «СК «ГАРДІАН» впродовж періоду з 30.06.2022 по 30.06.2023 виріс на 29,85% до 188,098 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов’язань ТДВ «СК «ГАРДІАН» знизився на 12,71 п.п. до 27,98%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 30.06.2023 р. Страховик сформував портфель поточних фінансових інвестицій в сумі 171,62 млн грн, що складався з ОВДП та ОЗДП, які вважаються ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику. Наявність у ТДВ «СК «ГАРДІАН» портфеля інвестицій в ОВДП позитивно впливала на його забезпеченість ліквідними активами, які в сукупності покривали 53,50% зобов’язань Страховика. 

3. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТДВ «СК «ГАРДІАН» продовжили зростати і показали істотні темпи приросту. Зокрема, за перше півріччя 2023 року валові премії Страховика виросли до 673,79 млн грн, що на 90,44% більше ніж за аналогічний період 2022 року, а його чисті премії збільшились на 84,65% до 603,3 млн грн. При цьому, до ТОП-3 видів страхування за обсягами премій за підсумками першого півріччя 2023 року в ТДВ «СК «ГАРДІАН» можна віднести: страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за міжнародними договорами), на яке припадало 63,19% від загальної суми страхових премій, ОСЦПВВНТЗ (22,90% премій) та страхування медичних витрат (4,99% премій). Рівень виплат ТДВ «СК «ГАРДІАН» за підсумками першого півріччя 2023 року в порівнянні з першим півріччям 2022 року виріс на 10,27 п.п. і склав 26,74%.

Агентство позитивно оцінює істотне зростання обсягів бізнесу ТДВ «СК «ГАРДІАН» під час повномасштабної військової агресії росії та в складних умовах ведення бізнесу в Україні. 

4. Фінансові результати Страховика в аналізованому періоді зменшились. Зокрема, за підсумками першого півріччя 2023 року ТДВ «СК «ГАРДІАН» було отримано операційний збиток в розмірі 5,88 млн грн, а його чистий прибуток склав 3,68 млн грн, що на 92,44% менше ніж чистий прибуток за перше півріччя 2022 року. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 30.06.2023 р. ТДВ «СК «ГАРДІАН» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши звітність ТДВ «СК «ГАРДІАН» за перше півріччя 2023 року, Агентство відмічає: прийнятний запас капіталу та рівень забезпеченості ліквідними активами, а також істотний приріст обсягів бізнесу Страховика. Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу та наявність чистого прибутку у ТДВ «СК «ГАРДІАН» в складних умовах діяльності на вітчизняному страховому ринку, викликаних нападом росії. 

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТДВ СК «Гардіан» (укр.) - 25.07.2023

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com