Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»


25/10/2023

25 жовтня 2023 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика СК «ГАРДІАН» (код ЄДРПОУ 35417298) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2023 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ТДВ «СК «ГАРДІАН» за 9 місяців 2023 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

9 місяців 2023 року (30.09.2023)

9 місяців 2022 року (30.09.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

996 250

655 946

340 304

51,88%

Власний капітал, тис. грн

259 044

210 728

48 316

22,93%

Валові зобов’язання, тис. грн

737 206

445 218

291 988

65,58%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

35,14%

47,33%

-12,19 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

165 929

200 004

-34 075

-17,04%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

22,51%

44,92%

-22,41 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

1 010 096

629 279

380 817

60,52%

Чисті премії, всього, тис. грн

912 096

574 405

337 691

58,79%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

98 000

54 874

43 126

78,59%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

9,70%

8,72%

0,98 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

281 574

111 857

169 717

151,73%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

27,88%

17,78%

10,10 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

-7 853

45 096

-52 949

-

Рентабельність продажів, %

-0,78%

7,17%

-7,95 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

14 017

61 895

-47 878

-77,35%

Рентабельність власного капіталу, %

5,41%

29,37%

-23,96 п.п.

-

    \Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. За період з 30.09.2022 р. по 30.09.2023 р. власний капітал ТДВ «СК «ГАРДІАН» виріс на 22,93% і склав 259,04 млн грн. Валові зобов'язання ТДВ «СК «ГАРДІАН» за цей же період збільшились на 65,58% до 737,21 млн грн. В результаті більших темпів приросту валових зобов’язань відбулось зниження співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями ТДВ «СК «ГАРДІАН» на 12,19 п.п. Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2023 року цей показник становив 35,14%, що свідчить про прийнятний рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ТДВ «СК «ГАРДІАН» впродовж періоду з 30.09.2022 по 30.09.2023 знизився на 17,04% до 165,93 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов’язань ТДВ «СК «ГАРДІАН» знизився на 22,41 п.п. до 22,51%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 30.09.2023 р. Страховик сформував портфель поточних фінансових інвестицій в сумі 182,25 млн грн, що складався з ОВДП та ОЗДП, які вважаються ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику. Наявність у ТДВ «СК «ГАРДІАН» портфеля інвестицій в державних облігаціях позитивно впливала на його забезпеченість ліквідними активами, які в сукупності покривали 47,23% зобов’язань Страховика.

3. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТДВ «СК «ГАРДІАН» продовжили зростати і показали істотні темпи приросту. Зокрема, за дев’ять місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року валові премії Страховика виросли на 60,52% і склали 1,01 млрд грн, а його чисті премії збільшились на 58,79% до 912,096 млн грн. Агентство зазначає, що до ТОП-3 видів страхування за обсягами премій за підсумками дев’яти місяців 2023 року в ТДВ «СК «ГАРДІАН» відносились: страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за міжнародними договорами), на яке припадало 58,25% від загальної суми страхових премій, ОСЦПВВНТЗ (25,89% премій) та страхування медичних витрат (5,03% премій). Рівень виплат ТДВ «СК «ГАРДІАН» за підсумками дев’яти місяців 2023 року в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року виріс на 10,10 п.п. і склав 27,88%.

Агентство позитивно оцінює істотне зростання обсягів бізнесу ТДВ «СК «ГАРДІАН» під час повномасштабної військової агресії росії та в складних умовах ведення бізнесу в Україні. 

4. Фінансові результати ТДВ «СК «ГАРДІАН» в аналізованому періоді зменшились. Зокрема, за підсумками перших трьох кварталів 2023 року Страховиком було отримано операційний збиток в розмірі 7,85 млн грн, а його чистий прибуток склав 14,02 млн грн, що на 77,35% менше ніж чистий прибуток за дев’ять місяців 2022 року. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 30.09.2023 р. ТДВ «СК «ГАРДІАН» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши звітність ТДВ «СК «ГАРДІАН» за дев’ять місяців 2023 року, Агентство відмічає: прийнятний запас капіталу та рівень забезпеченості ліквідними активами, а також істотний приріст обсягів бізнесу Страховика. Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу та наявність чистого прибутку у ТДВ «СК «ГАРДІАН» в складних умовах діяльності на вітчизняному страховому ринку, викликаних нападом росії.

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТДВ СК «Гардіан» (укр.) - 25.10.2023

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com