Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»


20/02/2024

20 лютого 2024 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика СК «ГАРДІАН» (код ЄДРПОУ 35417298) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за 2023 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ТДВ «СК «ГАРДІАН» за 2023 рік (тис. грн, п.п., %)

Показники

2023 рік (31.12.2023)

2022 рік (31.12.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

1 035 480

702 547

332 933

47,39%

Власний капітал, тис. грн

315 309

245 026

70 283

28,68%

Валові зобов’язання, тис. грн

720 171

457 521

262 650

57,41%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

43,78%

53,56%

-9,78 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

153 490

249 069

-95 579

-38,37%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

21,31%

54,44%

-33,13 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

1 301 915

922 796

379 119

41,08%

Чисті премії, всього, тис. грн

1 188 576

855 982

332 594

38,86%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

113 339

66 814

46 525

69,63%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

8,71%

7,24%

1,47 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

393 448

169 177

224 271

132,57%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

30,22%

18,33%

11,89 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

-37 318

-17 363

-19 955

-

Рентабельність продажів, %

-2,87%

-1,88%

-0,99 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

721

13 003

-12 282

-94,46%

Рентабельність власного капіталу, %

0,23%

5,31%

-5,08 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. За 2023 рік власний капітал ТДВ «СК «ГАРДІАН» виріс на 28,68% і станом на початок 2024 року склав 315,31 млн грн. Валові зобов'язання ТДВ «СК «ГАРДІАН» за цей же період збільшились на 57,41% до 720,17 млн грн. В результаті більших темпів приросту валових зобов’язань відбулось зниження співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями ТДВ «СК «ГАРДІАН» на 9,78 п.п. Таким чином, станом на початок 2024 року цей показник становив 43,78%, що свідчить про прийнятний рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ТДВ «СК «ГАРДІАН» впродовж періоду з 31.12.2022 по 31.12.2023 знизився на 38,37% до 153,49 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов’язань ТДВ «СК «ГАРДІАН» знизився на 33,13 п.п. до 21,31%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 31.12.2023 р. Страховик сформував портфель поточних фінансових інвестицій в сумі 192,45 млн грн, що складався з ОВДП та ОЗДП, які вважаються ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику. Наявність у ТДВ «СК «ГАРДІАН» портфеля інвестицій в державних облігаціях позитивно впливала на його забезпеченість ліквідними активами, які в сукупності покривали 48,04% зобов’язань Страховика. 

3. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТДВ «СК «ГАРДІАН» показали істотне зростання: обсяг валових премій, отриманих Страховиком за 2023 рік, збільшився порівняно з 2022 роком на 41,08% до 1,3 млрд грн, а його чисті премії збільшились на 38,86% до 1,19 млрд грн. Агентство зазначає, що до ТОП-3 видів страхування за обсягами премій за підсумками 2023 року в ТДВ «СК «ГАРДІАН» відносились: страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за міжнародними договорами), на яке припадало 56,09% від загальної суми страхових премій, ОСЦПВВНТЗ (28,07% премій) та страхування медичних витрат (4,65% премій). Рівень виплат ТДВ «СК «ГАРДІАН» за підсумками 2023 року в порівнянні з 2022 року виріс на 11,89 п.п. і склав 30,22%.

Агентство позитивно оцінює істотне зростання обсягів бізнесу ТДВ «СК «ГАРДІАН» під час повномасштабної військової агресії росії та в складних умовах ведення бізнесу в Україні. 

4. Фінансові результати ТДВ «СК «ГАРДІАН» в аналізованому періоді зменшились. Зокрема, за підсумками 2023 року Страховиком було отримано операційний збиток в розмірі 37,32 млн грн, а його чистий прибуток склав 0,72 млн грн, що на 94,46% менше ніж чистий прибуток за 2022 рік. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 31.12.2023 р. ТДВ «СК «ГАРДІАН» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши звітність ТДВ «СК «ГАРДІАН» за 2023 рік, Агентство відмічає: прийнятний запас капіталу та рівень забезпеченості ліквідними активами, а також істотний приріст обсягів бізнесу Страховика. Агентство позитивно оцінює зростання обсягів бізнесу та наявність чистого прибутку у ТДВ «СК «ГАРДІАН» в складних умовах діяльності на вітчизняному страховому ринку, викликаних нападом росії. 

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТДВ СК «Гардіан» (укр.) - 20.02.2024

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com