Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»


06/03/2020

6 березня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика ТДВ СК «ГАРДІАН» (код ЄДРПОУ 35417298) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за 2019 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ТДВ «СК «ГАРДІАН» за 2019 рік (тис. грн., п.п., %)

Показники

2019 рік (31.12.2019)

2018 рік (31.12.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

288 955

153 566

135 389

88,16%

Власний капітал, тис. грн.

118 975

101 190

17 785

17,58%

Валові зобов’язання, тис. грн.

169 980

52 376

117 604

224,54%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

69,99%

193,20%

-123,21 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

92 765

22 352

70 413

315,02%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

54,57%

42,68%

11,89 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

326 536

112 783

213 753

189,53%

Чисті премії, всього, тис. грн.

289 480

87 323

202 157

231,50%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

37 056

25 460

11 596

45,55%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

11,35%

22,57%

-11,22 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

51 688

20 863

30 825

147,75%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

15,83%

18,50%

-2,67 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

184

-2 110

2 294

-

Рентабельність продажів, %

0,06%

-1,87%

1,93 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

1 143

338

805

238,17%

Рентабельність власного капіталу, %

0,96%

0,33%

0,63 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ТДВ «СК «ГАРДІАН» за період з 31.12.2018 р. по 31.12.2019 р. збільшились на 88,16% до 288,96 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же час показав приріст на 17,58% до 118,98 млн. грн., а валові зобов'язання – виросли в 3,24 рази до 169,98 млн. грн. В результаті значно більших темпів приросту валових зобов'язань Компанії порівняно з приростом власного капіталу, її капіталізація в аналізованому періоді зменшилась на 123,21 п.п. Таким чином, станом на 31.12.2019 р. рівень покриття власним капіталом зобов'язань в ТДВ «СК «ГАРДІАН» становив 69,99%, що свідчить про хороший рівень даного показника.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ТДВ «СК «ГАРДІАН» впродовж аналізованого періоду виріс в 4,15 рази і станом на 31.12.2019 р. склав 92,77 млн. грн. Таке істотне зростання обсягу грошових коштів призвело до приросту покриття грошовими коштами зобов’язань страховика на 11,89 п.п. до 54,57%, що свідчить про хороший рівень забезпеченості Компанії високоліквідними активами.

3. Ділова активність ТДВ «СК «ГАРДІАН» в аналізованому періоді продовжила стрімко зростати. Обсяг валових премій, зібраних Компанією за 2019 рік, склав 326,54 млн. грн., що в 2,9 рази перевищило обсяг валових премій за 2018 рік. При цьому, співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, і валовими преміями знизилось на 11,22 п.п. до 11,35%. Страхові виплати та відшкодування, здійснені Компанією за 12 місяців 2019 року, виросли порівняно з виплатами і відшкодуваннями за аналогічний період 2018 року в 2,48 рази, досягнувши 51,69 млн. грн. Зростання обсягів виплат і відшкодувань Страховика було співставним зі зростанням обсягів його бізнесу. Тому рівень виплат за підсумками 2019 року з знизився порівняно з 2018 роком на 2,67 п.п. і склав 15,83%.

4. Діяльність Страховика в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, за підсумками 2019 року ТДВ «СК «ГАРДІАН» отримало прибуток від операційної діяльності в сумі 0,18 млн. грн., порівняно з операційним збитком за підсумками 2018 року. Чистий прибуток Компанії за 2019 рік склав 1,14 млн. грн., що в 3,4 рази вище, ніж за 2018 рік.

Таким чином, проаналізувавши звітність ТДВ «СК «ГАРДІАН» за 2019 рік, Агентство відзначає: хороший запас капіталу та рівень забезпеченості високоліквідними активами, суттєве зростання обсягів бізнесу, а також покращення фінансових результатів Страховика.

 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТДВ СК «Гардіан» (укр.) - 06.03.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com