Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»


30/04/2020

30 квітня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика СК «ГАРДІАН» (код ЄДРПОУ 35417298) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ТДВ «СК «ГАРДІАН» за перший квартал 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

1 квартал 2020 р. (31.03.2020)

1 квартал 2019 р. (31.03.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

289 545

179 544

110 001

61,27%

Власний капітал, тис. грн.

119 306

101 250

18 056

17,83%

Валові зобов’язання, тис. грн.

170 239

78 294

91 945

117,44%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

70,08%

129,32%

-59,24 п.п.

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

74 330

33 884

40 446

119,37%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

43,66%

43,28%

0,38 п.п.

Валові премії, всього, тис. грн.

77 537

58 222

19 315

33,17%

Чисті премії, всього, тис. грн.

69 055

51 462

17 593

34,19%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

8 482

6 760

1 722

25,47%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

10,94%

11,61%

-0,67 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

18 019

7 761

10 258

132,17%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

23,24%

13,33%

9,91 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-737

174

-911

-

Рентабельність продажів, %

-0,95%

0,30%

-1,25 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

330

60

270

450,00%

Рентабельність власного капіталу, %

0,28%

0,06%

0,22 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.03.2019 р. по 31.03.2020 р. активи ТДВ «СК «ГАРДІАН» збільшились на 61,27% до 289,55 млн. грн. Власний капітал Компанії за цей же період виріс на 17,83% до 119,31 млн. грн., а її валові зобов'язання збільшились в 2,17 рази до 170,24 млн. грн. В результаті більших темпів приросту валових зобов'язань порівняно з приростом власного капіталу Страховика, за період з 31.03.2019 р. по 31.03.2020 р. його капіталізація зменшилась на 59,24 п.п до 70,08%. Таким чином, станом на 31.03.2020 р. ТДВ «СК «ГАРДІАН» мала хороший рівень покриття власним капіталом зобов'язань.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ТДВ «СК «ГАРДІАН» станом на 31.03.2020 р. виріс до 74,33 млн. грн., збільшившись в 2,19 рази порівняно з 31.03.2019 р. Майже ідентичні темпи приросту обсягу грошових коштів та зобов’язань Страховика в аналізованому періоді призвели до того, що показник покриття грошовими коштами зобов’язань практично не змінився і на кінець першого кварталу 2020 року склав 43,66%, що свідчить про достатній рівень забезпеченості Компанії високоліквідними активами. Також Агентство зазначає, що станом на 31.03.2020 р. Страховик сформував портфель інвестицій в ОВДП в сумі 10 млн грн, що позитивно впливало на його забезпеченість ліквідними активами.

3. Ділова активність ТДВ «СК «ГАРДІАН» в аналізованому періоді продовжила зростати. Так, обсяг валових премій, отриманих Страховиком за перший квартал 2020 року, виріс порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 33,17% і склав 77,54 млн. грн. За цей же період співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, і валовими преміями знизилось на 0,67 п.п. до 10,94%. За перші три місяці 2020 року Компанія здійснила в 2,3 рази більше страхових виплат та відшкодувань, ніж за перший квартал 2019 року, що призвело до зростання рівня виплат на 9,91 п.п. до 23,24%.

4. Перший квартал 2020 року ТДВ «СК «ГАРДІАН» закінчила з чистим прибутком в розмірі 0,33 млн. грн., що 5,5 разів вище, ніж чистий прибуток, отриманий Страховиком за перший квартал 2019 року. Проте в аналізованому періоді 2020 року Компанія отримала збиток від операційної діяльності в сумі 0,74 млн. грн, порівняно з незначним операційним прибутком за підсумками аналогічного періоду 2019 року.

Таким чином, проаналізувавши звітність ТДВ «СК «ГАРДІАН» за перший квартал 2020 року, Агентство відзначає: хороший запас капіталу та ліквідність, триваюче зростання ділової активності та наявність чистого прибутку у Страховика.

 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТДВ СК «Гардіан» (укр.) - 30.04.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com