Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»


04/08/2020

4 серпня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика СК «ГАРДІАН» (код ЄДРПОУ 35417298) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ТДВ «СК «ГАРДІАН» за перше півріччя 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І півріччя 2020 р. (30.06.2020)

І півріччя 2019 р. (30.06.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

296 959

241 901

55 058

22,76%

Власний капітал, тис. грн.

119 542

117 950

1 592

1,35%

Валові зобов’язання, тис. грн.

177 417

123 951

53 466

43,13%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

67,38%

95,16%

-27,78 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

47 633

62 923

-15 290

-24,30%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

26,85%

50,76%

-23,91 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

153 094

147 071

6 023

4,10%

Чисті премії, всього, тис. грн.

137 047

132 174

4 873

3,69%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

16 047

14 897

1150

7,72%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

10,48%

10,13%

0,35 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

35 961

18 767

17 194

91,62%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

23,49%

12,76%

10,73 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-892

504

-1 396

-

Рентабельність продажів, %

-0,58%

0,34%

-0,92 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

566

117

449

383,76%

Рентабельність власного капіталу, %

0,47%

0,10%

0,37 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.06.2019 р. по 30.06.2020 р. активи ТДВ «СК «ГАРДІАН» показали приріст на 22,76% і склали 296,96 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період виріс на 1,35% до 119,54 млн. грн., а його валові зобов'язання збільшились на 43,13% до 177,42 млн. грн. Таким чином, за період з 30.06.2019 р. по 30.06.2020 р. співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями ТДВ «СК «ГАРДІАН» зменшилось на 27,78 п.п і склали 67,38%, що свідчить про хороший рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ТДВ «СК «ГАРДІАН» впродовж аналізованого періоду скоротився на 24,30% і станом на кінець першого півріччя 2020 року склав 47,63 млн. грн. Зменшення обсягу грошових коштів та їх еквівалентів на фоні значного приросту обсягу валових зобов’язань Страховика призвело до падіння показника покриття грошовими коштами зобов’язань, який на кінець першого півріччя 2020 року склав 26,85%, що свідчить про задовільний рівень забезпеченості Компанії високоліквідними активами. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 30.06.2020 р. Страховик сформував портфель інвестицій в ОВДП в сумі 62,72 млн грн, що позитивно впливало на його забезпеченість ліквідними активами.

3. Ділова активність ТДВ «СК «ГАРДІАН» в аналізованому періоді продовжила зростати. Зокрема, за перше півріччя 2020 року Страховик отримав 153,09 млн. грн. валових премій, що на 4,10% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. В свою чергу, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 7,72%, а їх частка в структурі валових премій збільшилась на 0,35 п.п. до 10,48%. За перші два квартали 2020 року Компанія здійснила 35,96 млн. грн. страхових виплат та відшкодувань, що в 1,92 рази перевищило обсяг виплат за перші два квартали 2019 року. За підсумками першого півріччя 2020 року рівень виплат збільшився майже вдвічі до 23,49%.

4. За підсумками першого півріччя 2020 року ТДВ «СК «ГАРДІАН» отримала чистий прибуток в розмірі 0,57 млн. грн., що 4,84 рази вище, ніж за перше півріччя 2019 року. Проте в аналізованому періоді 2020 року Компанія отримала збиток від операційної діяльності в сумі 0,89 млн. грн, в той час як за аналогічний період 2019 року був отриманий операційний прибуток в 0,5 млн. грн.

Таким чином, проаналізувавши звітність ТДВ «СК «ГАРДІАН» за перше півріччя 2020 року, Агентство відзначає: хороший запас капіталу та ліквідність, триваюче зростання обсягів бізнесу та наявність у Компанії чистого прибутку.

 

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТДВ СК «Гардіан» (укр.) - 04.08.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com