Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»


28/10/2020

28 жовтня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика СК «ГАРДІАН» (код ЄДРПОУ 35417298) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ТДВ «СК «ГАРДІАН» за дев’ять місяців 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

9 місяців 2020 р. (30.09.2020)

9 місяців 2019 р. (30.09.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

319 071

272 702

46 369

17,00%

Власний капітал, тис. грн.

119 616

118 011

1 605

1,36%

Валові зобов’язання, тис. грн.

199 455

154 691

44 764

28,94%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

59,97%

76,29%

-16,32 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

57 821

84 120

-26 299

-31,26%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

28,99%

54,38%

-25,39 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

260 352

237 946

22 406

9,42%

Чисті премії, всього, тис. грн.

229 408

213 478

15 930

7,46%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

30 944

24 468

6476

26,47%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

11,89%

10,28%

1,61 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

58 537

34 233

24 304

71,00%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

22,48%

14,39%

8,09 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-4 273

-272

-4 001

-

Рентабельність продажів, %

-1,64%

-0,11%

-1,53 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

640

178

462

259,55%

Рентабельність власного капіталу, %

0,54%

0,15%

0,39 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ТДВ «СК «ГАРДІАН» впродовж періоду з 30.09.2019 р. по 30.09.2020 р. збільшились на 17,00% до 319,07 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період виріс на 1,36% до 119,62 млн. грн., а його валові зобов'язання показали приріст на 28,94% до 199,46 млн. грн. Таким чином, за аналізований період співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями ТДВ «СК «ГАРДІАН» зменшилось на 16,32 п.п і склало 59,97%, що свідчить про хороший рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ТДВ «СК «ГАРДІАН» в аналізованому періоді скоротився на 31,26% і станом на 30.09.2020 р. склав 57,82 млн. грн. В результаті зменшення обсягу грошових коштів та їх еквівалентів на фоні приросту на 28,94% валових зобов’язань Страховика показник покриття грошовими коштами зобов’язань скоротився на 25,39 п.п. Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2020 року Страховик мав задовільний рівень забезпеченості високоліквідними активами. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 30.09.2020 р. Страховик сформував портфель інвестицій в ОВДП в сумі 66,49 млн грн, які відображались в балансі у складі поточних фінансових інвестицій. Наявність у ТДВ «СК «ГАРДІАН» такого обсягу інвестицій в ОВДП позитивно впливало на його забезпеченість ліквідними активами.

3. Ділова активність ТДВ «СК «ГАРДІАН» в аналізованому періоді продовжила тенденцію до зростання. Так, за дев’ять місяців 2020 року Страховик отримав 260,35 млн. грн. валових премій, що на 9,42% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась на 26,47%, а їх частка в структурі валових премій виросла на 1,61 п.п. і склала 11,89%. Обсяги страхових виплат та відшкодувань, здійснених Компанією за три квартали 2020 року, виросли порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 71,00%, а рівень виплат збільшився на 8,09 п.п. до 22,48%.

4. За підсумками діяльності впродовж дев’яти місяців 2020 року ТДВ «СК «ГАРДІАН» отримала чистий прибуток в сумі 0,64 млн. грн., що в 3,6 рази перевищило показник за дев’ять місяців 2019 року. Проте за три квартали 2020 року Компанія збільшила розмір збитку від операційної діяльності до 4,27 млн. грн.

Таким чином, проаналізувавши звітність ТДВ «СК «ГАРДІАН» за дев’ять місяців 2020 року, Агентство відзначає: хороший запас капіталу, достатній  рівень забезпечення ліквідними активами, триваюче зростання обсягів бізнесу та наявність у Компанії чистого прибутку.

 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТДВ СК «Гардіан» (укр.) - 28.10.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com