Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»


12/05/2021

12 травня 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика СК «ГАРДІАН» (код ЄДРПОУ 35417298) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ТДВ «СК «ГАРДІАН» за перший квартал 2021 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І квартал 2021 року (31.03.2021)

І квартал 2020 року (31.03.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

358 173

289 545

68 628

23,70%

Власний капітал, тис. грн.

120 732

119 306

1 426

1,20%

Валові зобов’язання, тис. грн.

237 441

170 239

67 202

39,48%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

50,85%

70,08%

-19,23 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

70 832

74 330

-3 498

-4,71%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

29,83%

43,66%

-13,83 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

151 696

77 537

74 159

95,64%

Чисті премії, всього, тис. грн.

134 725

69 055

65 670

95,10%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

16 971

8 482

8 489

100,08%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

11,19%

10,94%

0,25 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

32 730

18 019

14 711

81,64%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

21,58%

23,24%

-1,66 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

3 456

-737

4 193

-

Рентабельність продажів, %

2,28%

-0,95%

3,23 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

364

330

34

10,30%

Рентабельність власного капіталу, %

0,30%

0,28%

0,02 п.п.

-

        Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ТДВ «СК «ГАРДІАН» за період 31.03.2020р. по 31.03.2021р. виріс на 1,20% до 120,73 млн. грн., а його валові зобов'язання збільшились на 39,48% до 237,44 млн. грн. В результаті, співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями ТДВ «СК «ГАРДІАН» в аналізованому періоді зменшилось на 19,23 п.п. до 50,85%, що свідчить про хороший рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика станом на початок другого кварталу 2021 року.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ТДВ «СК «ГАРДІАН» станом на 31.03.2021 р. склав 70,83 млн. грн., що на 4,71% менше ніж станом на 31.03.2020 року. Зменшення обсягу грошових коштів та їх еквівалентів при збільшенні валових зобов’язань призвело до зниження показника покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика на 13,83 п.п. до 29,83%. Таким чином, станом на початок квітня 2021 року ТДВ «СК «ГАРДІАН» мало задовільний рівень забезпеченості високоліквідними активами. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 31.03.2021 р. Страховик сформував портфель інвестицій в ОВДП в сумі 65,52 млн грн, які відображались в балансі у складі поточних фінансових інвестицій. Наявність у ТДВ «СК «ГАРДІАН» такого обсягу інвестицій в ОВДП позитивно впливала на його забезпеченість ліквідними активами.

3. Обсяг валових премій, отриманих ТДВ «СК «ГАРДІАН» за перший квартал 2021 року, склав 151,7 млн. грн., що майже вдвічі перевищило обсяг валових премій, отриманих Страховиком за перший квартал 2020 року. Таким чином, в аналізованому періоді ТДВ «СК «ГАРДІАН» було продовжено тенденцію до зростання обсягів бізнесу. Чисті премії Страховика також показали істотне зростання, збільшившись на 95,10% до 134,72 млн. грн. Частина страхових премій, належна перестраховикам, за підсумками першого кварталу 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року збільшилась більше ніж вдвічі, а їх частка в структурі валових премій виросла на 0,25 п.п. до 11,19%. Обсяги страхових виплат та відшкодувань, здійснених ТДВ «СК «ГАРДІАН» за перші три місяці 2021 року, виросли порівняно з першим кварталом 2020 року на 81,64%, а рівень виплат склав 21,58%.

4. Діяльність ТДВ «СК «ГАРДІАН» в першому кварталі 2021 року була прибутковою: чистий прибуток Страховика склав 0,36 млн. грн., а прибуток від операційної діяльності – 3,46 млн. грн.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 31.03.2021 р. ТДВ «СК «ГАРДІАН» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ТДВ «СК «ГАРДІАН» за перший квартал 2021 року, Агентство відмічає: хороший запас капіталу, хороший рівень забезпеченості ліквідними активами, істотне зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com