Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»


28/07/2021

28 липня 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика СК «ГАРДІАН» (код ЄДРПОУ 35417298) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик с рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалось результатами аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ТДВ «СК «ГАРДІАН» за перше півріччя 2021 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

І півріччя 2020 року (30.06.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

386 217

296 959

89 258

30,06%

Власний капітал, тис. грн

123 471

119 542

3 929

3,29%

Валові зобов’язання, тис. грн

262 746

177 417

85 329

48,10%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

46,99%

67,38%

-20,39 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

81 032

47 633

33 399

70,12%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

30,84%

26,85%

3,99 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

328 057

153 094

174 963

114,28%

Чисті премії, всього, тис. грн

290 668

137 047

153 621

112,09%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

37 389

16 047

21 342

133,00%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

11,40%

10,48%

0,92 п.п.

 

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

68 362

35 961

32 401

90,10%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

20,84%

23,49%

-2,65 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

9 599

-892

10 491

-

Рентабельність продажів, %

2,93%

-0,58%

3,51 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

3 102

566

2 536

448,06%

Рентабельність власного капіталу, %

2,51%

0,47%

2,04 п.п.

-

        Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. За період 30.06.2020р. по 30.06.2021р. власний капітал ТДВ «СК «ГАРДІАН» виріс на 3,29% і склав 123,47 млн грн. За цей же період валові зобов'язання Страховика збільшились на 48,10% до 262,75 млн грн. Відповідний рух показників призвів до зменшення співвідношення між власним капіталом та зобов'язаннями ТДВ «СК «ГАРДІАН» в аналізованому періоді на 20,39 п.п. до 46,99%, що свідчить про прийнятний рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика станом на початок другого півріччя 2021 року.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ТДВ «СК «ГАРДІАН» станом на 30.06.2021 р. порівняно з 30.06.2020 р. виріс в 1,7 рази до 81,03 млн грн. Більші темпи приросту грошових коштів та їх еквівалентів ніж валових зобов’язань в аналізованому періоді призвели до зростання показника рівня покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика на 3,99 п.п. до 30,84%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 30.06.2021 р. Страховик сформував портфель інвестицій з ліквідних інструментів з низьким рівнем кредитного ризику, а саме з ОВДП, в сумі 61,66 млн грн, які відображались в балансі у складі поточних фінансових інвестицій. Наявність у ТДВ «СК «ГАРДІАН» відповідного обсягу інвестицій в ОВДП позитивно впливала на його забезпеченість ліквідними активами.

3. В аналізованому періоді обсяги бізнесу ТДВ «СК «ГАРДІАН» зазнали істотного зростання. Зокрема, за перше півріччя 2021 року Страховик отримав 328,06 млн грн валових премій, що в 2,14 рази перевищило обсяг валових премій за перше півріччя 2020 року. Чисті премії Страховика також суттєво виросли, збільшившись на 112,09% до 290,67 млн грн. За підсумками першого півріччя 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла в 2,33 рази, а їх частка в структурі валових премій Страховика збільшилась на 0,92 п.п. до 11,40%. Рівень виплат ТДВ «СК «ГАРДІАН» за підсумками першого півріччя 2021 року склав 20,84%, що на 2,65 п.п. нижче ніж за аналогічний період 2020 року.

4. Фінансові результати ТДВ «СК «ГАРДІАН» за підсумками першого півріччя 2021 року порівняно з першим півріччям 2020 року покращились. Зокрема, операційний прибуток Страховика за перші два квартали 2021 року склав 9,6 млн грн порівняно зі збитком від операційної діяльності за аналогічний період 2020 року, а його чистий прибуток виріс в 5,5 разів до 3,1 млн грн.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 30.06.2021 р. ТДВ «СК «ГАРДІАН» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ТДВ «СК «ГАРДІАН» за перше півріччя 2021 року, Агентство відмічає: прийнятний запас капіталу, хороший рівень забезпеченості ліквідними активами, істотний приріст обсягів бізнесу та зростання фінансових результатів Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ТДВ СК «Гардіан» (укр.) - 28.07.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com