Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ББС ІНШУРАНС»


26/03/2024

26 березня 2024 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ББС ІНШУРАНС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA+. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за 2023 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «СК «ББС ІНШУРАНС», тис. грн, п.п., %

Показники

2023 рік (31.12.2023)

2022 рік (31.12.2022)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн

404 599

320 071

84 528

26,41%

Власний капітал, тис. грн

135 615

164 532

-28 917

-17,58%

Валові зобов’язання, тис. грн

268 984

155 539

113 445

72,94%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

50,42%

105,78%

-55,36 п.п.

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

203 053

167 731

35 322

21,06%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

75,49%

107,84%

-32,35 п.п.

Валові премії, всього, тис. грн

381 318

258 852

122 466

47,31%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

11 603

8 964

2 639

29,44%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

3,04%

3,46%

-0,42 п.п.

 -

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

124 053

63 967

60 086

93,93%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

32,53%

24,71%

7,82 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

-33 113

70 369

-103 482

-

Рентабельність продажів, %

-8,68%

27,19%

-35,87 п.п.

 -

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

-33 525

66 976

-100 501

-

Рентабельність власного капіталу, %

-24,72%

40,71%

-65,43 п.п.

 -

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

                                                                        

1. Власний капітал АТ «СК «ББС ІНШУРАНС» за 2023 рік знизився на 17,58% до 135,62 млн грн, а його валові зобов'язання збільшились на 72,94% і склали 268,98 млн грн. Суттєве збільшення валових зобов’язань призвело до зниження рівня покриття власним капіталом зобов'язань Страховика: на 55,36 п.п. до 50,42%. Таким чином, станом на початок 2024 року АТ «СК «ББС ІНШУРАНС» мало достатній рівень забезпеченості власним капіталом. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АТ «СК «ББС ІНШУРАНС» за 2023 рік виріс на 21,06% і станом на 31.12.2023р. склав 203,05 млн грн. Проте в результаті більших темпів приросту зобов’язань Страховика відбулось зниження рівня покриття грошовими коштами зобов’язань: на 32,35 п.п. до 75,49%. Отже, не дивлячись на зниження показника, станом на 31.12.2023р. АТ «СК «ББС ІНШУРАНС» було дуже добре забезпечене високоліквідними активами. 

3. Обсяги бізнесу АТ «СК «ББС ІНШУРАНС» в аналізованому періоді показали високі темпи приросту: за 2023 рік було зібрано 381,32 млн грн валових премій, що на 47,31% перевищило показник 2022 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 29,44%, а їх частка в структурі валових премій Компанії знизилась на 0,42 п.п. і склала 3,04%. За 2023 рік АТ «СК «ББС ІНШУРАНС» було здійснено на 93,93% більше страхових виплат та відшкодувань ніж за 2022 рік, а рівень виплат виріс на 7,82 п.п. до 32,53%.

Агентство позитивно оцінює суттєве зростання обсягів бізнесу АТ «СК «ББС ІНШУРАНС» в складних макроекономічних умовах діяльності.

4. За підсумками 2023 року АТ «СК «ББС ІНШУРАНС» було отримано чистий та операційний збитки. Збиток Страховика в 2023 році виник в основному за рахунок зростання резерву незароблених премій у зв’язку зі зміною з 01.01.2023 р. методики його розрахунку (з методу 1/4 на метод 1/365 за всіма видами страхування), а також у зв’язку з істотним зростанням страхових виплат у порівнянні з 2022 роком. 

5. Агентство зазначає, що згідно з наданою АТ «СК «ББС ІНШУРАНС» звітністю, станом на 31.12.2023р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність АТ «СК «ББС ІНШУРАНС» за 2023 рік, Агентство відзначає: високий рівень забезпеченості високоліквідними активами, достатній рівень забезпеченості власним капіталом, хороший рівень виплат, а також зростання обсягів бізнесу в складних макроекономічних умовах діяльності. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (укр.) - 26.03.2024

Персональна сторінка компанії на сайті агентства 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com