Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»


10/05/2022

10 травня 2022 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за 2021 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за 2021 рік, тис. грн, п.п., %

Показники

2021 рік (31.12.2021)

2020 рік (31.12.2020)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн

252 602

229 408

23 194

10,11%

Власний капітал, тис. грн

94 387

91 201

3 186

3,49%

Валові зобов’язання, тис. грн

158 215

138 207

20 008

14,48%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

59,66%

65,99%

-6,33 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

108 388

100 024

8 364

8,36%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

68,51%

72,37%

-3,86 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

263 496

197 577

65 919

33,36%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

14 336

17 510

-3 174

-18,13%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

5,44%

8,86%

-3,42 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

90 635

68 720

21 915

31,89%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

34,40%

34,78%

-0,38 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

-4 499

11 612

-16 111

-138,74%

Рентабельність продажів, %

-1,71%

5,88%

-7,59 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

-7 340

4 326

-11 666

-269,67%

Рентабельність власного капіталу, %

-7,78%

4,74%

-12,52 п.п.

-

          Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

             1. Власний капітал ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» впродовж 2021 року виріс на 3,49% до 94,39 млн грн, а його валові зобов'язання збільшились на 14,48% і склали 158,22 млн грн. В результаті більших темпів зростання валових зобов'язань відбулось зниження показника покриття власним капіталом зобов'язань ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» на 6,33 п.п. Таким чином, станом на початок 2022 року власний капітал покривав 59,66% зобов’язань ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС», що свідчить про хороший рівень забезпеченості Страховика власним капіталом.

 2. За період з 31.12.2020 по 31.12.2021 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» виріс на 8,36% до 108,39 млн грн. Впродовж аналізованого періоду рівень покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика знизився на 3,86 п.п. і станом на початок 2022 року склав 68,51%. Відповідне значення показника свідчить про високий рівень забезпеченості ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» високоліквідними активами.

 3. В 2021 році Страховик продовжив нарощувати обсяги бізнесу. Зокрема, обсяг валових премій, зібраних ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за чотири квартали 2021 року, виріс порівняно з 2020 роком на 33,36% до 263,5 млн грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 18,13%, а їх частка в структурі валових премій Компанії знизилась на 3,42 п.п. і склала 5,44%. За 2021 рік ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було здійснено на 31,89% більше страхових виплат та відшкодувань ніж за 2020 рік. При цьому, рівень виплат Страховика знизився на 0,38 п.п. до 34,40%.

4. За підсумками 2021 року діяльність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» була збитковою, в той час як 2020 рік Страховик закінчив з прибутком. Так, збиток від операційної діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за 2021 рік склав 4,5 млн грн, а чистий збиток становив 7,34 млн грн.

 5. Агентство зазначає, що згідно із наданою ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» звітністю, станом на 31.12.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за 2021 рік, Агентство відзначає: високий рівень забезпеченості Компанії високоліквідними активами, хороший рівень забезпеченості власним капіталом та зростання обсягів бізнесу Страховика. При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 

 Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (укр.) - 10.05.2022

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com