Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»


09/08/2022

9 серпня 2022 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за перше півріччя 2022 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за перше півріччя 2022 року, тис. грн, п.п., %

Показники

І півріччя 2022 року (30.06.2022)

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн

257 095

231 082

26 013

11,26%

Власний капітал, тис. грн

135 845

91 608

44 237

48,29%

Валові зобов’язання, тис. грн

121 250

139 474

-18 224

-13,07%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

112,04%

65,68%

46,36 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

117 993

100 717

17 276

17,15%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

97,31%

72,21%

25,10 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

120 142

116 119

4 023

3,46%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

4 626

5 565

-939

-16,87%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

3,85%

4,79%

-0,94 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

29 562

44 229

-14 667

-33,16%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

24,61%

38,09%

-13,48 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

46 218

3 295

42 923

1302,67%

Рентабельність продажів, %

38,47%

2,84%

35,63 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

44 527

1 545

42 982

2782,01%

Рентабельність власного капіталу, %

32,78%

1,69%

31,09 п.п.

-

           Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

            1. За період з 30.06.2021р. по 30.06.2022р. власний капітал ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» виріс на 48,29% до 135,85 млн грн, а його валові зобов'язання знизились на 13,07% і склали 121,25 млн грн. В результаті відбулось зростання рівня покриття власним капіталом зобов'язань Страховика на 46,36 п.п. Отже, станом на початок другого півріччя 2022 року власний капітал покривав 112,04% зобов’язань ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС», що свідчить про дуже високий рівень забезпеченості Страховика власним капіталом.

2. Станом на 30.06.2022р. обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» становив 117,99 млн грн, що на 17,15% більше ніж станом на 30.06.2021р. Зростання обсягу грошових коштів при одночасному зниженні зобов’язань Страховика призвело до збільшення рівня покриття грошовими коштами зобов’язань на 25,10 п.п. до 97,31%. Отже, станом на початок другого півріччя 2022 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було дуже добре забезпечене високоліквідними активами.

3. Обсяг валових премій, зібраних ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за перше півріччя 2022 року, виріс порівняно з першим півріччям 2021 року на 3,46% до 120,14 млн грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, знизилась на 16,87%, а їх частка в структурі валових премій Компанії зменшилась на 0,94 п.п. і склала 3,85%. За перші шість місяців 2022 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було здійснено 29,56 млн грн страхових виплат та відшкодувань, що на 33,16% менше ніж за аналогічний період 2021 року, а рівень виплат знизився на 13,48 п.п. і за підсумками першого півріччя 2022 року склав 24,61%.

Агентство позитивно оцінює приріст валових премій ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в складних макроекономічних умовах діяльності, пов’язаних із нападом росії та введенням в Україні воєнного стану.

4. В аналізованому періоді діяльність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» характеризувалась високою ефективністю. Зокрема, за підсумками першого півріччя 2022 року порівняно з першим півріччям 2021 року операційний прибуток Страховика виріс в 14 разів до 46,22 млн грн, а його чистий прибуток збільшився майже в 29 разів до 44,53 млн грн. Вагомі фінансові результати ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» призвели до істотного зростання його показників рентабельності за підсумками першого півріччя 2022 року.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» звітністю, станом на 30.06.2022 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за перше півріччя 2022 року, Агентство відзначає: дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами та власним капіталом, зростання обсягів бізнесу, високі фінансові результати та показники рентабельності Страховика.

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 

 

 Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (укр.) - 09.08.2022

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com