Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»


22/03/2021

22 березня 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за 2020 рік.

Таблиця

Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС»  за 2020 рік, тис. грн., п.п., %

Показники

2020 рік (31.12.2020)

2019 рік (31.12.2019)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн.

229 408

212 677

16 731

7,87%

Власний капітал, тис. грн.

91 201

82 890

8 311

10,03%

Валові зобов’язання, тис. грн.

138 207

129 787

8 420

6,49%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

65,99%

63,87%

2,12 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

100 024

77 583

22 441

28,93%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

72,37%

59,78%

12,59 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

197 577

211 249

-13 672

-6,47%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

17 510

17 068

442

2,59%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

8,86%

8,08%

0,78 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

68 720

90 844

-22 124

-24,35%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

34,78%

43,00%

-8,22 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

11 612

-13 532

25 144

-

Рентабельність продажів, %

5,88%

-6,41%

12,29 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

4 326

-22 234

26 560

-

Рентабельність власного капіталу, %

4,74%

-26,82%

31,56 п.п.

-

          Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

             1. За період з 31.12.2019 р. по 31.12.2020 р. власний капітал ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» збільшився на 10,03% до 91,2 млн. грн. Драйверами росту власного капіталу Страховика в аналізованому періоді стали зростання обсягів нерозподіленого прибутку та капіталу у дооцінках, які виросли на 4,55 млн. грн. та на 3,99 млн. грн. відповідно. За цей же період валові зобов'язання Страховика збільшились на 6,49% до 138,21 млн. грн. Більші темпи зростання власного капіталу порівняно із валовими зобов'язаннями призвели до росту показника покриття власним капіталом зобов'язань ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» на 2,12 п.п. до 65,99%, що свідчить про хороший рівень забезпеченості Страховика власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за період з 31.12.2019 р. по 31.12.2020 р. виріс на 28,93% до 100,02 млн. грн. Значне зростання обсягів грошових коштів Страховика призвело до приросту показника покриття грошовими коштами його зобов’язань на 12,59 п.п. до 72,37%. Таким чином, станом на кінець 2020 року рівень забезпеченості ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» високоліквідними активами був високим.

3. Обсяг валових премій, зібраних Страховиком за 2020 рік, склав 197,58 млн. грн.,  що на 6,47% менше ніж за 2019 рік. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 2,59%, а їх частка в структурі валових премій Компанії збільшилась на 0,78 п.п. до 8,86%. За 2020 рік ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було здійснено страхових виплат та відшкодувань на сумму 68,72 млн. грн, що на 24,35% менше ніж за 2019 рік. При цьому, рівень виплат Страховика за підсумками 2020 року зменшився до 34,78%.

4. Діяльність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за підсумками 2020 року була прибутковою, в той час як за підсумками 2019 року Компанія отримала чистий та операційний збитки. Зокрема, фінансовий результат від операційної діяльності Страховика за 2020 рік становив 11,61 млн. грн., а його чистий прибуток склав 4,33 млн. грн,

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» звітністю, станом на 31.12.2020 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за 2020 рік, Агентство відзначає високий рівень забезпеченості Компанії високоліквідними активами, хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом, а також прибуткову діяльність Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 

 Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (укр.) - 22.03.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com