Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»


26/05/2021

26 травня 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за перший квартал 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС»  за перший квартал 2021 року, тис. грн., п.п., %

Показники

І квартал 2021 року (31.03.2021)

І квартал 2020 року (31.03.2020)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн.

226 141

210 793

15 348

7,28%

Власний капітал, тис. грн.

87 161

96 905

-9 744

-10,06%

Валові зобов’язання, тис. грн.

138 980

113 888

25 092

22,03%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

62,71%

85,09%

-22,38 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

101 617

84 865

16 752

19,74%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

73,12%

74,52%

-1,40 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

50 485

39 466

11 019

27,92%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

1 613

2 406

-793

-32,96%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

3,20%

6,10%

-2,90 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

21 742

19 496

2 246

11,52%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

43,07%

49,40%

-6,33 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-2 753

14 664

-17 417

-

Рентабельність продажів, %

-5,45%

37,16%

-42,61 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-3 471

14 583

-18 054

-

Рентабельність власного капіталу, %

-3,98%

15,05%

-19,03 п.п.

-

           Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

                                        

1. Власний капітал ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за період з 31.03.2020 р. по 31.03.2021 р. зменшився на 10,06% до 87,16 млн. грн., а його валові зобов'язання виросли на 22,03% до 138,98 млн. грн. Зростання валових зобов'язань на фоні зменшення власного капіталу призвело до зниження рівня покриття власним капіталом зобов'язань ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в аналізованому періоді на 22,38 п.п. до 62,71%. Таким чином, не дивлячись на зниження даного показника, станом на початок другого кварталу 2021 року Страховик був добре забезпечений власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за період з 31.03.2020 р. по 31.03.2021 р. збільшився на 19,74% до 101,62 млн. грн. В результаті вищих темпів приросту зобов’язань Страховика показник покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика знизився на 1,40 п.п. до 73,12%. Такий рівень показника свідчить про хороший рівень забезпеченості ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» високоліквідними активами.

3. В першому кварталі 2021 року Страховик зібрав на 27,92% більше валових премій ніж за перший квартал 2020 року, при цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась до 1,61 млн. грн., а їх частка в структурі валових премій Компанії скоротилась на 2,90 п.п. до 3,20%. За перші три місяці 2021 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було здійснено страхових виплат та відшкодувань на 21,74 млн. грн, що на 11,52% перевищило обсяг страхових виплат за аналогічний період 2020 року. Рівень виплат Страховика за підсумками першого кварталу 2021 року склав 43,07%.

4. За підсумками  діяльності в першому кварталі 2021 року ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» було отримано збиток від операційної діяльності та чистий збиток. Агентство зазначає, що розмір отриманих Страховиком збитків не є значним і не може суттєво негативно вплинути на його фінансову стійкість.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» звітністю, станом на 31.03.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за перший квартал 2021 року, Агентство відзначає хороший рівень забезпеченості Компанії високоліквідними активами та власним капіталом, зростання обсягів бізнесу та високий рівень виплат, на фоні збиткової діяльності Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (укр.) - 26.05.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com