Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС»


23/11/2021

23 листопада 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРОКБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 20344871) за національною шкалою на рівні uaAA. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на такому рівні, Агентство керувалося результатами роботи Компанії за дев’ять місяців 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС»  за дев’ять місяців 2021 року, тис. грн, п.п., %

Показники

9 місяців 2021 року (30.09.2021)

9 місяців 2020 року (30.09.2020)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн.

225 755

214 873

10 882

5,06%

Власний капітал, тис. грн.

90 433

106 227

-15 794

-14,87%

Валові зобов’язання, тис. грн.

135 322

108 646

26 676

24,55%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

66,83%

97,77%

-30,94 п.п.

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

101 351

95 699

5 652

5,91%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

74,90%

88,08%

-13,18 п.п.

Валові премії, всього, тис. грн.

184 606

132 547

52 059

39,28%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

7 537

9 542

-2 005

-21,01%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

4,08%

7,20%

-3,12 п.п.

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

67 304

49 193

18 111

36,82%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

36,46%

37,11%

-0,65 п.п.

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

4 900

25 980

-21 080

-81,14%

Рентабельність продажів, %

2,65%

19,60%

-16,95 п.п.

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

1 808

25 042

-23 234

-92,78%

Рентабельність власного капіталу, %

2,00%

23,57%

-21,57 п.п.

           Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»                                                                        

1. За період з 30.09.2020 р. по 30.09.2021 р. власний капітал ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» знизився на 14,87% до 90,43 млн грн, а його валові зобов'язання виросли на 24,55% і склали 135,32 млн грн. Зростання валових зобов'язань при одночасному зменшенні власного капіталу призвело до падіння показника покриття власним капіталом зобов'язань ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» в аналізованому періоді на 30,94 п.п. до 66,83%. Отже, не дивлячись на зниження даного показника, станом на початок четвертого кварталу 2021 року Страховик був добре забезпечений власним капіталом. 

2. Грошові кошти та їх еквіваленти в ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» станом на 30.09.2021 р. становили 101,35 млн грн, що на 5,91% перевищило їх обсяг на 30.09.2020. В результаті більших темпів приросту зобов’язань Страховика рівень покриття грошовими коштами зобов’язань в ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС», знизився на 13,18 п.п. і станом на початок четвертого кварталу 2021 року склав 74,90%. Відповідне значення показника свідчить про високий рівень забезпеченості ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» високоліквідними активами. 

3. Впродовж аналізованого періоду обсяги бізнесу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» продовжили зростати. Зокрема, обсяг валових премій, зібраних Страховиком за три квартали 2021 року, виріс порівняно з аналогічним періодом 2020 року на 39,28% до 184,61 млн грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, зменшилась на 21,01%, а їх частка в структурі валових премій Компанії знизилась на 3,12 п.п. до 4,08%. Обсяг страхових виплат та відшкодувань, здійснених ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за дев’ять місяців 2021 року, склав 67,30 млн грн, що на 36,82% більше ніж за дев’ять місяців 2020 року. При цьому, рівень виплат Страховика знизився на 0,65 п.п.до 36,46%.

4. Діяльність Страховика в аналізованому періоді була прибутковою, проте його фінансові результати знизились порівняно з попереднім періодом. Так, за прибуток від операційної діяльності ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за підсумками діяльності впродовж трьох кварталів 2021 року склав 4,9 млн грн, а його чистий прибуток становив 1,81 млн грн. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» звітністю, станом на 30.09.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» за дев’ять місяців 2021 року, Агентство відзначає: високий рівень забезпеченості Компанії високоліквідними активами, хороший рівень забезпеченості власним капіталом, зростання обсягів бізнесу, високий рівень виплат та прибуткову діяльність Страховика.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» (укр.) - 23.11.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com