Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхові гарантії України»


29/04/2020

29 квітня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика / кредитний рейтинг Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» (код ЄДРПОУ 33832772) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхові гарантії України» за перший квартал 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

1 квартал 2020 року (31.03.2020)

1 квартал 2019 року (31.03.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

57 235

63 921

-6 686

-10,46%

Власний капітал, тис. грн.

39 545

36 864

2 681

7,27%

Валові зобов’язання, тис. грн.

17 690

27 057

-9 367

-34,62%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

223,54%

136,25%

87,30 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

47 238

47 975

-737

-1,54%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

267,03%

177,31%

89,72 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

480

6 632

-6 152

-92,76%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

123

3 445

-3 322

-96,43%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

25,63%

51,95%

-26,32 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

59,3

14,6

44,7

306,16%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

12,35%

0,22%

12,13 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

317

-42

359

-

Рентабельність продажів, %

66,04%

-0,63%

66,67 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

476

666

-190

-28,53%

Рентабельність власного капіталу, %

1,20%

1,81%

-0,61 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.03.2019 р. по 31.03.2020 р. власний капітал ПрАТ «СГУ» показав приріст на 7,27% до 39,55 млн. грн., а його валові зобов'язання скоротились на 34,62% до 17,69 млн. грн. Скорочення обсягу зобов’язань на фоні приросту власного капіталу Страховика в аналізованому періоді призвело до збільшення покриття власним капіталом зобов’язань на 87,30 п.п. до рівня 223,54%. Таким чином, станом на 31.03.2020 р. ПрАТ «СГУ» було дуже добре забезпечене власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СГУ» станом на 31.03.2020 р. склав 47,24 млн. грн., що на 1,54% менше ніж на 31.03.2019 р. Проте значні темпи зниження валових зобов’язань впродовж аналізованого періоду призвели до істотного зростання показника покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика, який виріс на 89,72 п.п. до 267,03%. Відповідне значення даного показника свідчить про те, що станом на кінець першого кварталу 2020 року рівень забезпеченості високоліквідними активами в ПрАТ «СГУ» був дуже високим.

3. В першому кварталі 2020 року Страховик зібрав 0,48 млн. грн. валових премій, що на 92,76% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, також скоротилась, що призвело до скорочення їх частки в структурі валових премій на 26,32 п.п. до 25,63%. Страхові виплати та відшкодування, здійснені ПрАТ «СГУ» за перший квартал 2020 року виросли в 4,06 рази порівняно з аналогічним періодом 2019 року, наслідком чого стало зростання рівня виплат до 12,35%.

4. Не дивлячись на скорочення ділової активності, діяльність ПрАТ «СГУ» в першому кварталі 2020 року була прибутковою. Зокрема, прибуток від операційної діяльності склав 0,317 млн. грн. порівняно з операційним збитком за перший квартал 2019 року. Чистий прибуток Страховика за перші три місяці 2020 року склав 0,476 млн. грн., що на 28,53% менше ніж за аналогічний період 2019 року.

Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність ПрАТ «СГУ» за перший квартал 2020 року, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами та прибуткову діяльність Страховика, на фоні скорочення обсягів його бізнесу.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ПрАТ "Страхові Гарантії України" - 29.04.2020

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com