Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхові гарантії України»


11/11/2022

11 листопада 2022 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика / кредитний рейтинг Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» (код ЄДРПОУ 33832772) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик с рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2022 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхові гарантії України» за дев’ять місяців 2022 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

9 місяців 2022 року (30.09.2022)

9 місяців 2021 року (30.09.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

56 551

53 598

2 953

5,51%

Власний капітал, тис. грн.

37 466

37 378

88

0,24%

Валові зобов’язання, тис. грн.

19 085

16 220

2 865

17,66%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

196,31%

230,44%

-34,13 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

50 032

45 802

4 230

9,24%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

262,15%

282,38%

-20,23 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

339

4 734

-4 395

-92,84%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

81

1 982

-1 901

-95,91%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

23,89%

41,87%

-17,98 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

0

75

-75

-100,00%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,00%

1,58%

-1,58 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-916

-2 066

1 150

-

Рентабельність продажів, %

-270,21%

-43,64%

-226,57 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

259

-1 166

1 425

-

Рентабельність власного капіталу, %

0,69%

-3,12%

3,81 п.п.

-

        Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.09.2021 р. по 30.09.2022 р. власний капітал ПрАТ «СГУ» виріс на 0,24% до 37,47 млн грн, а його валові зобов'язання збільшились на 17,66% до 19,09 млн грн. В результаті відбулось зменшення співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями на 34,13 п.п. до 196,31%. Таким чином, не дивлячись на зниження відповідного показника, станом на початок четвертого кварталу 2022 року рівень забезпеченості власним капіталом ПрАТ «СГУ» був дуже високим.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СГУ» станом на 30.09.2022 р. порівняно з 30.09.2021 р. виріс на 9,24% і склав 50,03 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика зменшився на 20,23 п.п. до 262,15%. Такий високий рівень даного показника свідчить про те, що станом на початок четвертого кварталу 2022 року ПрАТ «СГУ» було дуже добре забезпечене високоліквідними активами, обсяг яких в 2,62 раза перевищував валові зобов’язання Страховика.

3. Обсяги бізнесу Страховика в аналізованому періоду зазнали істотного скорочення. Зокрема, за дев’ять місяців 2022 року ПрАТ «СГУ» було зібрано на 92,84% менше валових премій ніж за дев’ять місяців 2021 року. Агентство зазначає, що зменшення валових премій Страховика в аналізованому періоді 2022 року, серед іншого, пов’язане зі спеціалізацією ПрАТ «СГУ» на страхуванні вантажів та із суттєвим скороченням перевезень вантажів, які потребують страхування, внаслідок нападу росії та запровадження в Україні воєнного стану.

4. Фінансові результати ПрАТ «СГУ» за підсумками дев’яти місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року покращились. Зокрема, за перші три квартали 2022 року Страховик отримав чистий прибуток в розмірі 0,26 млн грн, порівняно зі збитком за дев’ять місяців 2021 року, а також зменшився розмір збитку від операційної діяльності.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 30.09.2022 р. ПрАТ «СГУ» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

            Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність ПрАТ «СГУ» за дев’ять місяців 2022 року, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу та дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами на фоні істотного скорочення обсягів бізнесу Страховика.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ПрАТ "Страхові Гарантії України" - 11.11.2022 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com