Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхові гарантії України»


15/05/2023

15 травня 2023 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика / кредитний рейтинг Приватного акціонерного товариства «Страхові гарантії України» (код ЄДРПОУ 33832772) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалось на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2023 року.

Таблиця. Основні показники діяльності  ПрАТ «Страхові гарантії України» (тис. грн, п.п., %)

Показники

І квартал 2023 року (31.03.2023)

І квартал 2022 року (31.03.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

59 710

54 134

5 576

10,30%

Власний капітал, тис. грн.

39 603

37 024

2 579

6,97%

Валові зобов’язання, тис. грн.

20 107

17 110

2 997

17,52%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

196,96%

216,39%

-19,43 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

50 422

46 491

3 931

8,46%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

250,77%

271,72%

-20,95 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

299

202

97

48,02%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

146

52

94

180,77%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

48,83%

25,74%

23,09 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

0

0

0

-

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,00%

0,00%

 0,00 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-1 131

-574

-557

97,04%

Рентабельність продажів, %

-378,26%

-284,16%

-94,10 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-543

-183

-360

196,72%

Рентабельність власного капіталу, %

-1,37%

-0,49%

-0,88 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг» 

1. За період з 31.03.2022 р. по 31.03.2023 р. власний капітал ПрАТ «СГУ» виріс на 6,97% і склав 39,60 млн грн, а його валові зобов'язання збільшились на 17,52% до 20,11 млн грн. В результаті, співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями зменшилось на 19,43 п.п. до 196,96%. Отже, не дивлячись на зниження відповідного співвідношення, станом на початок другого кварталу 2023 року ПрАТ «СГУ» було дуже добре забезпечене власним капіталом. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках ПрАТ «СГУ» станом на 31.03.2023 р. порівняно з 31.03.2022 р. виріс на 8,46% і склав 50,42 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика зменшився на 20,95 п.п. до 250,77%. Таким чином, станом на початок другого кварталу 2023 року ПрАТ «СГУ» було дуже добре забезпечене високоліквідними активами, обсяг яких в 2,51 раза перевищував валові зобов’язання Страховика. 

3. За перший квартал 2023 року ПрАТ «СГУ» було зібрано на 48,02% більше валових премій ніж за перший квартал 2022 року. Агентство зазначає, що незначні обсяги валових премій Страховика в аналізованому періоді, серед іншого, пов’язані зі спеціалізацією ПрАТ «СГУ» на страхуванні вантажів та із суттєвим скороченням перевезень вантажів, які потребують страхування, внаслідок нападу росії та запровадження в Україні воєнного стану. 

4. За підсумками першого кварталу 2023 року діяльність ПрАТ «СГУ» була збитковою: страховик отримав чистий та операційний збитки. При цьому, Агентство зазначає, що розмір отриманих збитків не є суттєвим для Страховика та не повинен вплинути на його фінансову стійкість.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою Страховиком звітністю, станом на 31.03.2023 р. ПрАТ «СГУ» було дотримано встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши результати роботи та звітність ПрАТ «СГУ» за перший квартал 2023 року, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, дуже високий рівень забезпеченості високоліквідними активами та зростання обсягів бізнесу Страховика. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу ПрАТ "Страхові Гарантії України" - 15.05.2023 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com